ถึงสูงวัย ก็ทำประกันได้

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 40-75 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี 
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพ
 • คุ้มครองชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
      สูงสุด 400,000 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ 200% ตลอดอายุสัญญา
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา


 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มได้

  หมายเหตุ
  1. การพิจารณารับประกันภัย เบี้ยประกันภัย ความุค้มครอง
      และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ เมืองไทย วัยเก๋า
  2. โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์
      และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์

   

                                      สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
                        
   โทร. 02-975-5788 
                  หรือกรอกรายละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  ชื่อ-นามสกุล
   
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   
  หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
   
  วัน เดือน ปี เกิด
  email (ถ้ามี)