ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำกัด

เข้าเว็บไซต์