ไทย eng
    
  Search
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : เกี่ยวกับเมืองไทย > ร่วมงานกับเมืองไทย > สมัครเป็นพนักงาน
 
       
Data Management Officer IFRS Specialist
HR Senior and Junior ( Recruitment / C&B ) 3 positions เจ้าหน้าที่การตลาดฐานลูกค้า
Credit Underwriting / Credit Marketing Investment Analyst (Fund) / Research and Corporate Finance Analyst
Strategic Planning / Business Intelligence (Senior – Junior) Underwriter , Claim Officer (Nurse) + Admin Officer
Junior/ Senior Risk Management Officer เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร (เขตกรุงเทพ / โคราช / ตาก-สุโขทัย / ยโสธร- อำนาจเจริญ)
พนักงานประจำบู้ท (ประจำห้างสรรพสินค้า Central - Robinson) เจ้าหน้าที่นำเสนอแผนประกัน (ทางโทรศัพท์)
Central Business Advisor (ที่ปรึกษาทางธุรกิจโครงการเซ็นทรัล) Junior / Senior Business Relationship Officer ( 5 positions)
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ประจำต่างจังหวัด(ตาก อุทัยธานี จันทบุรี สมุทรสาคร) พนักงานบัญชี ประจำสาขา
เลขานุการผู้บริหาร พนักงานขับรถผู้บริหาร (เพชรเกษม 68, ทองหล่อ)
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำสาขา) เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดช่องทางซิงเกอร์
พยาบาล Interpreter & Translator 
Senior Marketing officer เจ้าหน้าที่การตลาดประกันกลุ่มและการตลาดโบรกเกอร์
Junior/Senior Accounting Business Analyst ( Information Technology)
Programmer (.Net,JAVA, ASP.Net) IT Support
Actuarial / Product development officer Internal Audit Officer
Junior/Senior Accounting  
 
ลำดับที่
ตำแหน่งงานว่าง
จำนวนที่ต้องการ
1
Data Management Officer  
 

Qualifications:

 • Bachelor’s or Master’s degree in MIS, Computer Science or Applied Statistics
 • Minimum 1 year experience in database management and analysis
 • Fluent in Microsoft Excel, Access and SQL

Responsibilities:

 • Manage database of Direct Marketing Department
 • Provide report and analysis on the performance of Direct Marketing Channel for executives
 • Adhoc  project which related with database marketing
2
IFRS Specialist
2  อัตรา
 

Job Description:

 1. Convert existing financial statements to be in accordance with IFRS
 2. Adjust deferred income tax transaction
 3. Analyze financial statements and provide explanation in English version
 4. Update any changes in IFRS  
 5. Able to train, transfer knowledge and advise about IFRS/tax/and others to different departments

Qualifications:

 1. Male/ Female age 26 - 30 years old,
 2. Bachelor or Master degree in accounting or finance,
 3. Solid background of auditing at least 5 years, prefer on insurance and banking industry (CPA is a plus),
 4. Good Accounting Standard knowledge (TAS and IFRS),
 5. Good command of English language and Microsoft Office programs, and
 6. Required skills: result-oriented especially with tight deadline, high achievement drive, proactive, flexible, mature, good analytical and problem solving, strong leadership, good communication and presentation, fast learner and willing to learn and take on challenging roles and responsibilities
3
HR Senior and Junior ( Recruitment / C&B )
 
 
Responsibilities of  Recruitment :
Provide recruitment support which include recruiting, searching, interviewing, screening, and placement for job openings with  the company
Responsibilities of Compensation and Benefits :
developing, implementing and administering an organisation's rewards and benefit policies

 Qualifications :

 • Male or Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in HRM / HROD / Training /Political Science / Marketing / Economics or related fields.
 • At least 1 years experience in sourcing , recruitment and selection process/ Compensation Analysis / OD / KPI / Performance Management System or HR related fields.
 • Excellent communication skill, Co-ordination, Negotiation and inter-personal skill.
 • Result oriented, Self driven, High achievement.
 • Mature and hardworking, Good team player and able to work independently.
 • Good command of English and computer literacy
4
เจ้าหน้าที่การตลาดฐานลูกค้า
 
 
ลักษณะงาน
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของลูกค้า จากระบบ AS-400 เพื่อวางกลยุทธ์ส่งเสริมการขายให้กับบริษัท

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับ ป.ตรี – โท สาขาประกันภัย / สถิติ / การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีทักษะในด้านการใช้ Excel ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์จากบริษัทประกันฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5
Credit Underwriting / Credit Marketing
 
 
(Real Estate Investment and Lending Department)
Responsibilities of Credit Underwriting
 • Credit Analysis and setting credit line
 • Set loan term and condition reasonable under loan policy
 • Support business development of Credit Marketing Team
 • Credit report for Executives
 • Presentation for credit approve to Investment Committee

Responsibilities of Credit Marketing

 • Acquire new customer with qualifications and criteria set and maintain a good relationship with existing customer
 • Monitor market
 • Product Development / Event marketing
 • Basic credit report summitted to VP
 • Collect market credit data and financial institutions competitive to set the conditions for presentation to VP and CUW

Qualifications

 • 1-5 years in credit analysis from banking / finance and credit control function
 • Experiences in Credit underwriting or Credit analysis / RM /RO
 • Good communication skill both Thai and English
 • Able to travel
6
Investment Analyst (Fund) / Research and Corporate Finance Analyst
 
 

Responsibilities: of Investment Analyst (Fund)

 • Follow up news and information in economics, finance, investment and factors affecting investments to assist investment decision
 • Analyse credit risk of counterparties, follow up and provide recommendation to assist investment decision
 • Arrange or attend meeting related to investments to gather investment related information and find investment opportunities for the best benefit of the company
 • Arranging report on monthly investment performance

Responsibilities: of Research and Corporate Finance Analyst

 • Follow up news and information in economics, finance, investment and factors affecting investment management both domestics and offshore to be able to provide investment recommendations
 • Prepare investment analysis/credit analysis report on assigned corporates
 • Develop financial model in order to evaluate credit worthiness and valuation of  the Company
 • Perform tasks as request

Qualifications:

 • Male or Female age 22-32 years
 • Bachelor’s degree or higher in Financial/ Accounting/ Economics / MBA or related fields.
 • At least 2 years experiences in Foreign Investment / Credit Analysis / Financial Analysis / Equity Investment / Fund Management / Analyse & Research Investment or related fields.
 • CISA/CFA Level 1 or more is a plus
 • Good understanding of insurance practices business.
 • Excellence in English and computer literacy.
7
Strategic Planning / Business Intelligence (Senior – Junior)
 
 

Responsibility

 • Strategic Planning   : Business Intelligence: Market, Competitor, and Corporate analysis / Marketing  researches to gain customer insights and industry trend  / Prepare corporate information, planning, and support documents i.e. business plan, presentation for internal and external reviews, and periodical reports.
 • Business Intelligence :  Design, extract and prepare information to propose to management from customer information, sales performance and marketing information /  Monitoring information system flow and develop information analysis or design reports according to ad-hoc requirement to update marketing and/or economic changes /  Manage Information system interfacing project with K-Bank /  Analysis workflow process and procedure from sales to after sales services to formulate work plan/schedule / Gather information and user requirement from each operational department, summarize to enhance / Develop system further with IT and K-bank /  Monitoring and measure project performance. Analysis results for continuous improvement of process

Qualification:

 • Bachelor degree or Master’s degree in Business Management / Economics, Finance, Statistic/ MIS  or related fields.
 • 1-3 years of Professional experience in financial related industry, marketing, or business planning.
 • Multi-disciplinary knowledge in finance and marketing is preferable.
 • Strong analytical skill, Ability to work independently and self-started.
 • Good command of written and spoken English and effective presentation skill.
 • Excellent in Excel, Word, and PowerPoint.
8
Underwriter , Claim Officer (Nurse) + Admin Officer
 
 

Qualifications :

 • เพศ หญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ตำแหน่ง Underwriter / Claim ต้องจบการศึกษา ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทคนิคการแพทย์ เท่านั้น  และมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพพยาบาล 2-5 ปี
 • ตำแหน่ง Admin Officer ( ผช.จนท.พิจารณารับประกัน / ชดใช้สินไหม)  จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป  
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถทำงานประจำสำนักงานใหญ่ได้เต็มเวลา

Responsibilities :

 • พิจารณา อนุมัติ หรือปฏิเสธ และคืนเบี้ยประกันแก่ผู้ขอเอาประกัน รวมทั้งพิจารณาการต่ออายุกรรมธรรม์
 • ให้คำปรึกษา และให้ความรู้หลักการพิจารณาประกันแก่ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด  รวมทั้งตรวจสอบการรับประกันของฝ่ายปฏิบัติการ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัท Reinsurance
9
Junior/ Senior Risk Management Officer
 
 

Responsibility

 • Develop a Business Continuity Management to comply with company policy and the requirements of the Business Continuity Policy, Standards, Guidelines and Best practices including with OIC requirements or related Regulations.
 • Ensure that effective Business Continuity plans are produced and regularly exercised in accordance with the Business Continuity Policy and OIC requirements or related Regulations.
 • Conduct on meetings with the Business Continuity Management Teams and Business owners to address issues, share ideas and promote a consistent approach.
 • Coordinate the critical business functions to ensure functional plans are reviewed and updated
 • Manage resources and budget to cover all aspects of Business Continuity Management.
 • Provide  effective communication on Business continuity Management
 • Conduct a BCP training and knowledge to business units
 • Encourage business continuity awareness programmes to business units
 • Report progress to the Business Continuity Management Committee.

 

Qualification

 • A Bachelor's degree and/or Master degree in Risk Management, Applied Statistic, Finance, Economics or  related field
 • At least 3 years of experience in Business continuity, Risk Management or  related field.
 • Driving BCP and incident management in finance service institutions.
 • Working experience with best practices on Business continuity Management
 • Proven skills in managing complex business issues across multiple stakeholders
 • Requires excellent communication, influencing, negotiating and broad organizational skills
 • Must be able to effectively work independently as well as on a team, and be able to take a lead role in managing planning and implementation.
 • Professional certification in relevant industry qualification is a plus or preferable

 

10
เจ้าหน้าที่ประสานงานธนาคาร (เขตกรุงเทพ / โคราช / ตาก-สุโขทัย / ยโสธร- อำนาจเจริญ)
 
 

ลักษณะงาน
1. อบรมผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำรายละเอียดของแบบประกันต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลาม หรือ ธกส.
2. ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับทีมงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า
3. ดำเนินการทางด้านเอกสารการทำประกัน /  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/ นำส่งเอกสารของลูกค้าให้กับทางบริษัท / ประสานงานเพื่อติดตามงาน และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ธนาคารกรณีเกิดปัญหาต่างๆ

พื้นที่ที่รับผิดชอบ มีดังนี้

1.) ธนาคารอิสลามฯ   โซนนนทบุรี = 1 คน   /    มีเงินเดือนประจำ+ค่าตำแหน่ง+ค่าพาหนะ = 12,500

2.) ธนาคารอิสลามฯ    โซนรามคำแหง-ศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ = 1 คน /    มีเงินเดือนประจำ+ค่าตำแหน่ง+ค่าพาหนะ = 12,500

3.) ธนาคารอิสลามฯ   โซนสีลม-สายใต้ใหม่-เดอะมอลล์ท่าพระ =1 คน /  มีเงินเดือนประจำ+ค่าตำแหน่ง+ค่าพาหนะ = 12,500

4.) ธกส  จ. นครราชสีมา = 1 คน / ระดับ Junior มีเงินเดือนประจำ+ค่าตำแหน่ง = 10,000 (ค่าพาหนะเบิกได้ตามจริง)
5.) ธกส  จ. ตาก- สุโขทัย = 1 คน / ระดับ Junior มีเงินเดือนประจำ+ค่าตำแหน่ง = 10,000 (ค่าพาหนะเบิกได้ตามจริง)
6.) ธกส  จ. ยโสธร-อำนาจเจริญ = 1 คน / ระดับ Junior มีเงินเดือนประจำ+ค่าตำแหน่ง = 10,000 (ค่าพาหนะเบิกได้ตามจริง)

 -  โบนัสรายไตรมาส
 - Career Path ทั้งในด้านตำแหน่ง และรายได้เพิ่มขึ้น ตามผลงาน
  - สวัสดิการประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ /  ประกันสุขภาพ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง  อายุ ไม่เกิน 35 ปี / วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา   ( ตาก-สุโขทัย  เพศชายเท่านั้น)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ดูแลลูกค้าธนาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี  / มีความคล่องตัวในการเดินทางสูง
 • บุคลิกภาพดี - หน้าตาดี
11
พนักงานประจำบู้ท   (ประจำห้างสรรพสินค้า Central - Robinson)
 
 
คุณสมบัติ
 • ชาย หรือ หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป หรือ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา (มีประสบการณ์ทางการประชาสัมพันธ์, การตลาด, Call Center, การบริการลูกค้า หรือการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสูง
 • สามารถทำงานในห้าง Central หรือ Robinson ได้ (เลือกสาขาใกล้บ้านได้) สามารถทำงานเวลา 11.00-20.00น. และหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ยกเว้นเสาร์ และอาทิตย์

ความรับผิดชอบ
ให้การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เคาน์เตอร์ฯ และให้คำปรึกษา แนะนำ และ นำเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางประกันชีวิต และประกันวินาศภัยของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต / เมืองไทยประกันภัย แก่ลูกค้าห้าง Central  - Robinson
ผลตอบแทน

 • เงินเดือนประจำขั้นต่ำ ตั้งแต่ 8,000 - 15,000 บาท (แล้วแต่ประสบการณ์)
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัท Central  / มั่นคง / ก้าวหน้า
 • ค่ารักษาพยาบาล OPD 40,000 บาท / ปี
 • OT / Commission 3-5% ของเบี้ยประกันที่เก็บ (ที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว) / Sales Contest (รางวัลจากการแข่งขันการขาย)
12

เจ้าหน้าที่นำเสนอแผนประกัน (ทางโทรศัพท์

 
 

คุณสมบัติ

 • ชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้น – ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ชอบการติดต่อพูดคุยกับลูกค้า รักการขาย และการบริการ
 • สามารถทำงานที่ ตึกซอฟแวร์ปาร์ค ( ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) ได้
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ ( เวลา 09.00-18.00) ได้

ลักษณะงาน

 • โทรหาลูกค้าเพื่อนำเสนอแผนประกันทางโทรศัพท์  ( โดยที่บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ )
 • ทำงานในออฟฟิศ มีรายได้ประจำ มั่นคง 8,000 / เดือน + คอมมิชชั่นสูงไม่จำกัดตามความขยัน และความสามารถ
 • ทำงาน 5 วัน (หยุดเสาร์ – อาทิตย์)
13
Central Business Advisor (ที่ปรึกษาทางธุรกิจโครงการเซ็นทรัล)
 
 

ลักษณะงาน

 • วางแผนทางการขายและบริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้
 • สามารถเป็นต้นแบบในการนำเสนอขาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบประกันให้กับทีมขายได้
 • ให้คำแนะนำและอบรมเทคนิคการขาย รวมทั้งรายละเอียดของแบบประกันต่างๆให้กับทีมงาน
 • ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับทีมงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า
 • แก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนจากลูกค้า นำเสนอแนวทางแก้ปัญหา
 • ติดตาม และแก้ไขงานคงค้าง และตามงานอนุมัติ

          (มีเงินเดือนประจำ,ค่าส่งเสริมการขาย,ค่าพาหนะ,ค่าโทรศัพท์ )
คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านงานขายมาอย่างน้อย 2 ปี ด้านงานขายประกันชีวิต ประกันวินาศภัย หรือเคยดูแลลูกค้าธนาคาร     
 • มีบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • รักงานขาย  มีใจบริการ 
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
14
Junior / Senior Business Relationship Officer ( 5 positions)
 
 

Qualifications

 • Male or female aged 25-35 years
 • Good personality and interpersonal skill
 • Bachelor Degree or Higher in Business Management, Finance , Humanities, Communication Arts, or related fields
 • Capable of project presentation with strong negotiation and persuasion skills
 • Resourceful in responding to questions and solving problem
 • Have basic knowledge in finance /investment
 • Having experience in sales / insurance business would be an advantage

Responsibilities

 • Build good B2B relationship for the image of the Company
 • Present Worksite Project to corporate customer to urge response and deliver the business to Marketing and Sales Teams
 • Create presentation and arrange documents to present  Worksite Project for the corporate customer
 • Collect data of corporate customer and deliver it to other working teams
 • Coordinate with other working units according to the policy of companies that generate leads
 • Present summary to the corporate customer after the completion of each activity and make appointments for the next activities
15
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี / บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 0 - 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบคำนวณ
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์  และเครื่องคำนวณเลขได้เป็นอย่างดี

หน้าที่

 • จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
 • จัดส่งเช็คและเอกสารทางการเงินให้ลูกค้า
 • ทำจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ลูกค้า
 • จัดทำบันทึกการตัดจ่ายใบสั่งจ่ายเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดทำรายงานสรุปการจ่านเงินประจำวัน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบริการประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่ กทม. และ ต่างจังหวัด เชียงใหม่ / หาดใหญ่ )
 
 

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือหญิง อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 0 - 1 ปีขึ้นไป ด้านเอกสารพิจารณารับประกันชีวิต หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และรักงานเอกสาร
 • ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และสามารถพิมพ์ดีดได้อย่างรวดเร็ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

 • จัดทำเอกสารพิจารณารับประกันชีวิต
 • ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารกรมธรรม์
 • ประสานงานกับลูกค้า Broker และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 
 
คุณสมบัติ
 • ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์การบริการลุกค้า 0 - 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทัศนคติดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
18
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ประจำต่างจังหวัด (ตาก อุทัยธานี จันทบุรี สมุทรสาคร)
 
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

 • ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ด้านความรู้ในเชิงประกันชีวิต   
 • ข้อมูลบริษัท  รวมทั้งกฎเกณฑ์ของสินค้าให้กับทีมขาย
 • ทำหน้าที่ประสานงานและออกแบบจัดกิจกรรมงานภาคสนาม
 • วางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามประเมินผล ข้อมูลการขายและข้อมูลด้าน
 • การตลาดอื่น ๆ และหาวิธีแก้ปัญหางานที่รับผิดชอบ
19 
พนักงานบัญชี ประจำสาขา
 
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. เป็นคนในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง
 4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 6. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

 1. บริการรับชำระเบี้ยประกัน และคำนวณอัตราเบี้ยประกัน
 2. บันทึกข้อมูลการรับประกันเข้าระบบคอมพิวเตอร์
 3. ทำบัญชีรับ - จ่าย สาขา
 4. ติดต่อประสานงาน ให้บริการลูกค้า
20 
เลขานุการผู้บริหาร
 
 
 คุณสมบัติ
 • เพศหญิง  อายุไม่เกิน  30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานเลขานุการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการจัดการ ชอบงานเอกสาร
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet
 • ภาษาอังกฤษดี

หน้าที่

 • รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 
พนักงานขับรถผู้บริหาร (เพชรเกษม 68, ทองหล่อ)
 
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีบุคลิกภาพดี ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา
 • มีสายตาและการมองเห็นเป็นปกติ ไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • รู้จักพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีที่พักบริเวณเพชรเกษม 68  และ ทองหล่อ  จะได้รับพิจารณาพิเศษ

หน้าที่

 • รับ - ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่บริษัทฯ(ที่ทำงาน) หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถยนต์
 • หากมีที่พักแถวเพชรเกษม 68  และ ทองหล่อ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำสาขา)
 
 


คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์

หน้าที่

 • ทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อวิธีการปฏิบัติงานภาคสนาม
 • ส่งเสริมการสนับสนุน สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆกับฝ่ายขาย
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
 • วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

สาขาที่ต้องการรับสมัครงาน

 •  สาขาจันทบุรี
 • สาขานครปฐม
 • สาขาสมุทรสงคราม
23 

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดช่องทางซิงเกอร์
 
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่

 • เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ด้านความรู้ในเชิงประกันชีวิต ข้อมูลบริษัท รวมทั้งกฎเกณฑ์ของสินค้า    ให้กับทีมขาย
 • เผยแพร่ความรู้ในเชิงวิธีการ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ทีมขายได้ทราบ
 • จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อกระตุ้นการขาย
 • สร้างผลงานการขายและสามารถขยายตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ติดตามผลงานขาย วิเคราะห์ผล และหาวิธีแก้ปัญหางานที่รับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ
1. ลพบุรี
2. อุบลราชธานี

24 

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดช่องทางซิงเกอร์
 
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่

 • เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ด้านความรู้ในเชิงประกันชีวิต ข้อมูลบริษัท รวมทั้งกฎเกณฑ์ของสินค้า    ให้กับทีมขาย
 • เผยแพร่ความรู้ในเชิงวิธีการ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ทีมขายได้ทราบ
 • จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อกระตุ้นการขาย
 • สร้างผลงานการขายและสามารถขยายตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ติดตามผลงานขาย วิเคราะห์ผล และหาวิธีแก้ปัญหางานที่รับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ
1. ลพบุรี
2. อุบลราชธานี

25 
Interpreter & Translator (Urgently Required!!)
 
 


Qualification
• Male or Female, Age between 23 - 30 years old.
• Bachelor's degree in English major or related fields
• Good command in English
• Have experience at least 1 years in English Interpreter, Document translator and other connected jobs is a plus
• Computer literacy is necessary
• Require candidates with positive attitude toward team-work , good relationship

Job description
• Write, translate, and edit or rewrite Manuals from English to Thai and vice versa.
• Proofread and edit, where necessary, documents translated into English
• Experience in translations preferred
• Any other related job as assigned.
• Able to work in a very proactive manner and take initiative to resolve issues that may develop at any time during the various process steps of coordination
• Excellent in written and all communication skills both English & Thai
• Highly disciplined in work and ability to meet tight deadlines.
• Ability to use Trados translation memories is a plus, or willingness to learn the translation tool.

26
Senior Marketing officer
 
 

Qualifications :
·         Male or  Female, age between 25 - 32 years old
·         Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Marketing or related fields.
·         At least 3 years marketing experience in Life Insurance would be an advantage
·         Good interpersonal relations and good communications skills, negotiation planning. The creativity and computer literacy.
·         Good command in both written and spoken English
·         Computer literacy

Responsibilities:

• Develop execution plans to launch and promote new products Track and analyze  
promotion and sales results.
• Monitor and analyze competitive activities and market trend.
• Work with Agency to develop advertising and point of sales materials that deliver both  
sales and brand image.
• Build productive working relationship with Agency to achieve superior quality work.
• Responsible for the activities of marketing and promotional activities to support the sales  
for sales.
• To perform other jobs as assigned.

27 
เจ้าหน้าที่การตลาดประกันกลุ่มและการตลาดโบรกเกอร์
 
 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาประกันภัย / สถิติ / การตลาด /เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีทักษะในด้านการใช้ Excel ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์จากบริษัทประกันฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่

 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการขายให้กับบริษัท
 • วางแผนงานเพื่อกระตุ้นยอดขายและส่งเสริมการขาย รวมถึงดูแลการขยายงานด้านการตลาดประกันกลุ่มตามเป้าหมายบริษัท
 • ทำการคำนวณอัตราเบี้ยประกันและหลักเกณฑ์การรับประกันใหม่แต่ละกลุ่มพร้อมจัดทำข้อเสนอให้แก่บริษัทฯลูกค้า
 • ประสานงานรับและให้ข้อมูลลูกค้า พร้อมทำการ Presentation เพื่อการพิจารณารับประกันกลุ่มของบริษัทฯ
28
Business Analyst ( Information Technology)
 
 

Responsibilities:

• Gathering requirements from users.
• Analyzing and understanding the current state processes.
• Designing a solution that will meet the business needs.
• Identifying the sources of requirements
• Developing a requirement document
• Designing and developing a design specification documentation
(Presentation design, dimension design, fact design)
• Coordinating with IT Department or vendor to develop systems that meet end user requirements
• Analyzing possible problematic situations and propose them to Project Manager to seek solution or prevention method during system development period
• Providing User Acceptance Test (UAT) document
• Monitoring all staff concerning the project to ensure its timeliness


Qualifications:

• Male / Female Age not over 35 years
• Bachelor Degree  or Master Degree in Computer Science and any related fields
• Extensive experience analyzing current state capabilities and match against end user requirements to achieve customer needs
• Have previous experience managing propjets, and team
• Have experience in the applicable Line of Service
• Be experience in conducting in depth financial analysis and reporting
• Innovative, creative and good team spirits
• Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints

 

29 

Programmer (.Net,JAVA, ASP.Net)
 
 

Qualifications:
• Male/Female, age between 25-35 years old.
• Bachelor’s degree in Information Technology (IT), Computer Engineering, Computer Science or Related field.
• New graduate are welcome.
• Programming skill in Program : Visual Basic, Visual Studio.NET, ASP.Net, .Net,JAVA
• Good communication and interpersonal skill
• Good command in English for both spoken and written skill
• Service mind, and willing to learn with Multi-Tasking Skills
• Able to work independently and possess strong analytical and problem solving skills
Responsibilities:

• Design & Development Programs to support the work of various departments.
• Consult users when user have problems
• Data maintenance when data not correct in system on user request.
• Others in Development & Support activities

30 
IT Support
 
 

Qualifications:
• Male/Female, age between 21-28 years old.
• Bachelor’s degree in Information Technology (IT), Computer Engineering, Computer Science or Related field.
• Recently graduated young professionals welcome
• Programming skill in Program : VB.NET, COBOL, RPG, Web Application
• Good communication and interpersonal skill
• Service mind, and willing to learn with Multi-Tasking Skills
• Able to traveling in and out of country

Responsibilities:
• To support and manage local IT environment, keep it work smoothly
• Taking care all company network equipments
•  Perform IT helpdesk services to record, system installation and implementation
•  Maintain the effective information technology system to meet internal and external requirement
•  Perform routine computer system inspection, maintenance and backup
•  Manage Server Resource
•  Trouble-shoot computerized system
•  Monitor computer usage and report to management
•  Monitor performance of program after implementation
•  Assists Users to solve operating problems

31 

Actuarial / Product development officer
 
 

  Job Description
Arrange new product documents to be submitted to the OIC for approval
Test P&L of insurance product
Verify values related to new insurance product
Create draft of company's announcement on the launch of insurance product sale
Qualifications:-
Male or Female, age 23- 25 years old
Bachelor degree on actuarial sciences, mathematical science, applied statistics, administrative or any related fields
New graduates are welcome
Energetic, attention to details, and dedicated to work
Ability to solve problems with good interpersonal relations
Computer literate and proficiency in Microsoft Office
Proficiency in software writing
Good communication and coordination skill, able to work under pressure.

32 
Internal Audit Officer 2 Positions.
 
 


Qualifications

• Male or Female. Age Between 22 – 28 years.
• Bachelor's Degree or higher in Internal Auditing, Accounting.
• New graduated or at least 1-2 years of experience in Internal Accounting or Accounting.
• Good coordination, Good consultative, Interpersonal Skill.
• Good command of spoken and written in English.
• Computer literacy.

Job Description :

• Execution of internal audits, including planning the audit, executing the audit steps that allow an assessment of the effectiveness of the controls.
• Responsible for implementing audit procedures.
• Monitoring of processes and management of systems of control.
• Prepares and submits reports on the result of audits finding, recommending improvements to audittee and related functions.

32 
Junior/Senior Accounting 
 
 

Qualifications :
• Thai Nationality, Female, Age 25-30 years old.
• Bachelor’s degree or higher in Accounting or Finance (Bachelor GPAX: > 3.00 up : Master GPAX: > 3.30 up)
• 0 – 3 years of working experience in Accounting or Finance
• Good command of spoken and written English will be an advantage
• Creative, innovative, self-motivated, and a good team player
• Service-minded, positive attitude, and willing to work hard
• Ability to work under pressure
• Computer literate (Microsoft Office, Outlook and Internet)

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายการพนักงาน ชั้น 6 อาคารเมืองไทยประกันชีวิต
Email สมัครงานมาที่ :

หน้าแรก   เกี่ยวกับเมืองไทย   ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลิตภัณฑ์   บริการ   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 - 2556 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Login
250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1766