Search
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์เมืองไทยทั้งหมด

  เพศ อายุ สถานะ แบบประกันที่สนใจ

   เมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20

 

แบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20

จุดเด่นของแบบประกันภัยเมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20

• จ่ายสบาย..   ด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพง เพียงวันละ 17 บาท*
• คลอบคลุม..
   ด้วยคุ้มครองการเสียชีวิต 100%**และรับเพิ่มอีกสูงสุด 100,000 บาท หากเสีย
ชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ***
• เบาใจ..          กับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ 500 บาท กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล***
• คล่องตัว..     ด้วยเงินจ่ายคืน 10%**  ทุกๆ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 , 8 ,12, 16
• สุขใจ..           ด้วยเงินครบสัญญา 110%**เพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการ
• คลายกังวล.. ด้วยการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร***

*ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน เดือนละ 500 บาท
** ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
***ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

• ระยะเวลาเอาประกันภัย        : 20 ปี 
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี 
• อายุที่รับประกันภัย               : 5 - 55 ปี 
• การชำระเบี้ยประกันภัย         : รายเดือน เดือนละ 500 บาท
• การตรวจสุขภาพ                 : ไม่ตรวจสุขภาพ*
• การพิจารณารับประกันภัย     : รับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
• การซื้อสัญญาเพิ่มเติม         :  ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
  
*บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะขอตรวจ และ/หรือเอกสารเพิ่มเติม

 

สรุปรายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง

หมายเหตุ   

 *ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย
  เมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20  ณ วันเริ่มสัญญา
**เมื่อได้มีการจ่ายจำนวนเงินกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ โดยอุบัติเหตุ 
  ในอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน บริษัทจะจ่ายเพียงรายการเดียวเท่านั้น ให้ผลประโยชน์ ในกรณี เสียชีวิตหรือ สูญเสียอวัยวะ โดยอุบัติเหตุ และ        ผลประโยชน์เงินค่ารักษาพยาบาลรายวัน เป็นอันสิ้นสุดลง โดย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัย สำหรับ กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ โดยอุบัติเหตุ และผลประโยชน์เงินค่ารักษาพยาบาลรายวัน  ออกจากเบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไป

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มกว้าง 20/20
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับ   ตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
   หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา      ประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ มีทั้งหมด 13 ข้อ เช่น
1.การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2.สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมืองการปฏิวัติหรือรัฐประหาร การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
3.การแท้งลูก
4.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
    หรือเยี่ยงสงคราม
5.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม  หรือหลบหนีการจับกุม เป็นต้น

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน มีทั้งหมด 5 ข้อ
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากสาเหตุต่อไปนี้ บริษัทจะไม่จ่ายเงินผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลรายวัน
1.การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
2.การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
3.การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร
4.โรคหรือความบกพร่องของร่างกายซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด
5.การติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง

 


หน้าแรก   เกี่ยวกับเมืองไทย   ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลิตภัณฑ์   บริการ   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 - 2558 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Login