ภาพกิจกรรมประทับใจ

เมืองไทย Smile Stop Stroke

มืองไทย Smile Club ร่วมกับโรงพยาบาลปิยะเวท เชิญชวนสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมกิจกรรมเมืองไทย Smile Stop Stroke ในการตรวจสุขภาพโดยเครื่องมือพิเศษต่างๆ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง

21 กันยายน 2559

เมืองไทย Smile เยื่อนถิ่นล้านนา @ เชียงราย

เมืองไทย Smile เยื่อนถิ่นล้านนา @ เชียงราย

เชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมท่องเที่ยวชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง จิบชาหอมๆอุ่นๆ ท่ามกลางอากาศหนาวบนดอยแม่สลอง และเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณในหุบเขา พร้อมทั้งไหว้พระธาตุดอยตุง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคล

31 มกราคม 2560