เมืองไทย Smile Fit for Life With 911 by JT *

เมืองไทย Smile Fit for Life With 911 by JT *

วันนี้ - 25 พ.ค. 2560 Studio 911 by JT

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนน Smile Point 70 คะแนน / 1 Class เพื่อแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ โดยสามารถเลือกเข้าใช้บริการได้ในหลักสูตรคลาสมวยไทยที่ 911 MTM (เฉพาะคลาสมวยไทยพื้นฐาน General Class) และหลักสูตรใดก็ได้ที่ 911 The Studio ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการแลกคะแนน

Exclusive เมื่อลูกค้าใช้คะแนน Smile Point 350 คะแนน / 5 Class รับสิทธิ์ แดนซ์กระจายไปกับเจนี่ใน Zumba Class ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ( เฉพาะ 60 ท่านแรกเท่านั้น )

สถานที่ : Studio 911 by JT 
วันที่จัดกิจกรรมร่วมกับเจนี่ใน Zumba Class : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
เริ่มใช้สิทธิ์แลกคะแนน : วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2560
คะแนนสะสมเข้าร่วมกิจกรรม : สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้ 350 คะแนน
จำนวน : 60 สิทธิ์
 

ระยะเวลาใช้สิทธิ์ คะแนนสะสมSmile Point / สิทธิ์ จำนวน / Class รายละเอียด
15 ก. ย. 59 – 25 พ.ค. 60 70 1 เลือกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการได้ในหลักสูตรคลาสมวยไทยที่ 911 MTM (เฉพาะคลาสมวยไทยพื้นฐาน General Class) และหลักสูตรใดก็ได้ที่ 911 The Studio ได้
1 คลาส
 
15 ก. ย. 59 – 25 พ.ค. 60 350 5 เลือกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการได้ในหลักสูตรคลาสมวยไทยที่ 911 MTM (เฉพาะคลาสมวยไทยพื้นฐาน General Class) และหลักสูตรใดก็ได้ที่ 911 The Studio ได้ 5 คลาส พิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมไปกับเจนี่ใน Zumba Class

เริ่มสำรองสิทธิ์กิจกรรม : วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2560


เงื่อนไขการแลกคะแนน
1. การแลกคะแนนรับสิทธิได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
แลกคะแนนที่โทร. 1766 เมืองไทย Smile กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้ 70 คะแนน / 1 Class ยืนยันที่อยู่การจัดส่ง (จัดส่งคูปองภายใน 7 วันทำการ)
แลกคะแนนที่ 911 by JT
สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนน ณ จุดบริการเคาร์เตอร์ 911 by JT ใช้ 70 คะแนน / 1 Class รับคูปองตามจำนวนสิทธิ์ที่แลก ณ จุดบริการเคาร์เตอร์ 911 by JT
2. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการแลกคะแนน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ระยะเวลาการใช้สิทธิแลกคะแนน ตั้งแต่ 15 ก.ย. 2559 - 25 พ.ค. 2560
4. พนักงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สามารถแลกคะแนนเข้ารับสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2560

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club แสดงคูปองขอเข้ารับบริการ และลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์ที่ 911 by JT โดยกรอกรายละเอียดที่จุดบริการเคาร์เตอร์ 911 by JT ดังนี้
• วันที่เข้ารับสิทธิ์
• ลงชื่อ - นามสกุล
• หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club 10 หลัก
2. คูปองไม่สามารถใช้เป็นเงินสดหรือส่วนลดร่วมกับรายการโปรโมรชั่นอื่น
3. พนักงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สามารถขอเข้ารับสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
4. ขอสงวนสิทธิ์กรณีลูกค้าทำคูปองสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด
5. เงื่อนไขการเข้าใช้บริการเป็นไปตามที่ 911 by JT กำหนด
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2560

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ใช้คะแนนสะสม 350 คะแนนรับสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมแดนซ์กระจายไปกับเจนี่กับกิจกรรม Zumba Class ที่ 911 by JT 
2. เฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club จำนวน 60 ท่านแรก จะได้ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ในเวลา 13.00 - 18.00 น. รายละเอียดการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
4. พนักงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำรองสิทธิ์ไว้แล้ว ต้องแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club หรือบัตรประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิ์ในวันที่ร่วมกิจกรรม
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าเมืองไทย Smile Club แสดงบัตรรับสิทธิส่วนลดมากมาย จากร้านค้าใน 911 by JT
อาทิ เสือเบอร์ตอง (Thai Massage ), Never Say Cutz (Men’s barber shop ), Pro Stream (Car wash ), Calories Project (Clean food and Healthy snack ), The Coffee Society
ระยะเวลาโครงการ  : วันที่ 15 ก. ย. 2559 – 26 พ.ค. 2560

 

ระยะเวลาใช้สิทธิ์ จำนวนสิทธิ์/ โครงการ รายละเอียดร้านค้าใน 911 by JT
วันที่ 15 ก. ย. 59 - 28 พ.ค. 60 {ไม่จำกัดสิทธิ} - เสือเบอร์ตอง (Thai Massage )
แสดงบัตร รับส่วนลด 10%
วันที่ 15 ก. ย. 59 - 28 พ.ค. 60 {ไม่จำกัดสิทธิ} - Never Say Cutz (Men’s barber shop )
แสดงบัตร รับส่วนลด 10%
วันที่ 15 ก. ย. 59 - 28 พ.ค. 60 {ไม่จำกัดสิทธิ} - Pro Stream (Car wash )
แสดงบัตร รับส่วนลด 10%
วันที่ 15 ก. ย. 59 - 28 พ.ค. 60 {ไม่จำกัดสิทธิ}
(300 ท่านแรก จำนวนจำกัด)
- Calories Project (Clean food and Healthy snack )
แสดงบัตร รับส่วนลด 10%
รับฟรี! คุ้กกี้เพื่อสุขภาพ
วันที่ 15 มี. ค. 59 - 28 พ.ค. 60
หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
{ไม่จำกัดสิทธิ} - The Coffee Society
แสดงบัตร รับส่วนลด 50%


เงื่อนไขแสดงบัตรรับสิทธิส่วนลด
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club แสดงบัตรเพื่อรับสิทธิ์จากร้านค้าที่กำหนด
2. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ วันนี้ – 28 พ.ค. 2560 (ตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ)
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
4. รายละเอียดการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

เมืองไทย Smile Fit for Life With 911 by JT *

Chorakhe Bua, Lat Phrao, Bangkok 10230
   Directions

เงื่อนไขการแลกคะแนน
1. การแลกคะแนนรับสิทธิได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
• แลกคะแนนที่โทร. 1766 เมืองไทย Smile กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้ 70 คะแนน / 1 Class ยืนยันที่อยู่การจัดส่ง (จัดส่งคูปองภายใน 7 วันทำการ)
• แลกคะแนนที่ 911 by JT
สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนน ณ จุดบริการเคาร์เตอร์ 911 by JT ใช้ 70 คะแนน / 1 Class รับคูปองตามจำนวนสิทธิ์ที่แลก ณ จุดบริการเคาร์เตอร์ 911 by JT
2. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการแลกคะแนน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ระยะเวลาการใช้สิทธิแลกคะแนน ตั้งแต่ 15 ก.ย. 2559 - 25 พ.ค. 2560
4. พนักงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สามารถแลกคะแนนเข้ารับสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2560

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club แสดงคูปองขอเข้ารับบริการ และลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์ที่ 911 by JT โดยกรอกรายละเอียดที่จุดบริการเคาร์เตอร์ 911 by JT ดังนี้
• วันที่เข้ารับสิทธิ์
• ลงชื่อ - นามสกุล
• หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club 10 หลัก
2. คูปองไม่สามารถใช้เป็นเงินสดหรือส่วนลดร่วมกับรายการโปรโมรชั่นอื่น
3. พนักงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) สามารถขอเข้ารับสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
4. ขอสงวนสิทธิ์กรณีลูกค้าทำคูปองสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด
5. เงื่อนไขการเข้าใช้บริการเป็นไปตามที่ 911 by JT กำหนด
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2560

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ใช้คะแนนสะสม 350 คะแนนรับสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมแดนซ์กระจายไปกับเจนี่กับกิจกรรม Zumba Class ที่ 911 by JT 
2. เฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club จำนวน 60 ท่านแรก จะได้ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ในเวลา 13.00 - 18.00 น. รายละเอียดการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
4. พนักงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำรองสิทธิ์ไว้แล้ว ต้องแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club หรือบัตรประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิ์ในวันที่ร่วมกิจกรรม
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขแสดงบัตรรับสิทธิส่วนลด
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club แสดงบัตรเพื่อรับสิทธิ์จากร้านค้าที่กำหนด
2. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ วันนี้ – 28 พ.ค. 2560 (ตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ)
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
4. รายละเอียดการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* สามารถใช้สิทธิ์คะแนนสะสม Smile Point ได้ ตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด