เมืองไทย Smile Trips : คาเมรอน-ปีนัง

เมืองไทย Smile Trips : คาเมรอน-ปีนัง เต็มแล้ว

23-26 มีนาคม 2560 ประเทศมาเลเซีย

PRINT

        เชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมทริปท่องเที่ยวคาเมรอน ไฮแลนด์ เมืองแห่งหุบเขา ที่โอบกอดไปด้วยธรรมชาติที่แสนสวยงาม ชมไร่ชา ไร่สตรอเบอรี่ สวนลาเวนเดอร์ ท่ามกลางบรรยากาศความหนาวเย็นของขุนเขา และพาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเก่าปีนัง ดินแดนที่มี Wall Art น่ารักๆ

คลิกดูกำหนดการเดินทาง

สถานที่        ประเทศมาเลเซีย 
การเดินทาง    เดินทางไป โดยสายการบินนกแอร์ – เดินทางกลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
วันที่จัดกิจกรรม    วันที่ 23-26 มีนาคม 2560 
เริ่มสำรองสิทธิ์    25 มกราคม – 10 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม    1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 2,200 คะแนน ต่อ 1 ท่าน  
2. ผู้ติดตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเมืองไทยSmile Club ใช้คะแนนสะสม 2,500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน  
จำนวน        จำกัด 16 ท่านแรกเท่านั้น

1. จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทยSmile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เท่านั้น)
4. สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. สมาชิกเมืองไทยSmile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้                                                                                                                                                                                       6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  โดยเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  
7. การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก 3 คืน ค่าอาหาร ทั้งหมด10มื้อ
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี

**   สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่ 1766 กด 4  และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น