เมืองไทย Smile Happy Mother’s day

เมืองไทย Smile Happy Mother’s day

5 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

PRINT

       สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile point แลกรับ BRAND’S Mother’s Day Exclusive Giftbox

โดยติดต่อแลกคะแนนได้ที่ โทร.1766 เมืองไทย Smile กด 4 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. หรือผ่านช่องทาง Smile Service Application 

        พิเศษ!! ใช้คะแนนสะสม Smile point 350 คะแนน แลกรับ BRAND’S Mother’s Day Exclusive Giftbox (ภายในบรรจุแบรนด์รังนกแท้ สูตรน้ำตาลกรวด ขนาด 42 ซีซี จำนวน 12 ขวด)

จำนวน : 80 สิทธิ์

 

• สมาชิก 1 ท่านใช้คะแนนสะสมแลกรับ BRAND’S Mother’s Day Exclusive Giftbox ได้สูงสุดไม่เกิน 2 สิทธิ์
• ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมได้
• พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
• สมาชิกฯ ที่แลกสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 5 -31 กรกฎาคม 2560 ชุด BRAND’S Mother’s Day Exclusive Giftbox จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
• สมาชิกฯ ที่แลกสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ชุด BRAND’S Mother’s Day Exclusive Giftbox จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้ายืนยันแลกสิทธิ์เรียบร้อย
• เงื่อนไขการรับ BRAND’S Mother’s Day Exclusive Giftbox เป็นไปตามที่บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย (จำกัด) กำหนด
• คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเมืองไทย Smile Club ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า