สวนน้ำ Fantasia Lagoon 2017

สวนน้ำ Fantasia Lagoon 2017 เต็มแล้ว

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 (หรือครบสิทธิ์ก่อน) เดอะมอลล์ บางกะปิ / เดอะมอลล์ บางแค / เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน / เดอะมอลล์ โคราช

PRINT

          สมาชิกเมืองไทย Smile Club เข้าใช้สวนน้ำ Fantasia Lagoon ฟรี!! สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม. 2  ท่าน (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน)  จำกัดจำนวนทั้งหมด 6,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ ( เต็มแล้ว )

กด F111*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009
กดSMSขอรับสิทธิ์ และแสดงข้อความ ณ เคาน์เตอร์สวนน้ำ Fantasia Lagoon ภายใน 15 นาที เท่านั้น (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

     

1.สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.muangthai.co.th และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 เมืองไทย Smile 
2.กดขอรับสิทธิ์ และแสดงข้อความ ณ เคาน์เตอร์สวนน้ำ Fantasia Lagoon ภายใน 15 นาที เท่านั้น 
(ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ทางสวนน้ำจะทำการประทับตราการเข้าใช้ และลบSMSของท่าน จึงถือว่ารับสิทธิ์สมบูรณ์
3.แสดงข้อความตอบกลับจาก SmileClub เพื่อรับสิทธิ์เข้าสวนน้ำ Fantasia Lagoon
4.ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS, DTAC และ TRUE เท่านั้น
5.หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านได้แจ้งระงับการรับข้อความ (SMS) จากบริการเสริมต่างๆ จากเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ได้รับข้อความจาก เมืองไทย Smile Club เช่นกัน ทั้งนี้กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งเปิดการใช้งานการรับข้อความ (SMS) จากเครือข่ายของท่าน (ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละเครือข่าย)
6.กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
7.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8.สิทธิพิเศษนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
9.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
12.การใช้สิทธิ์สวนน้ำ Fantasia Lagoon เป็นไปตามที่  The Mall กำหนด