เมืองไทย Smile Privilege (รถไฟฟ้า MRT )

เมืองไทย Smile Privilege (รถไฟฟ้า MRT )

วันนี้ – 31 ธ.ค. 60 สถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 18 แห่ง

PRINT

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกนำคะแนนสะสม Smile Point แลกรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทาง Smile Privilege Application
สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยแลกคะแนนผ่านช่องทาง Smile Privilege Application ขอรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร
รถไฟฟ้า MRT เท่านั้น โดยเมื่อกดใช้สิทธิ์แล้วรหัสสำหรับเพื่อใช้รับสิทธิ์จะหมดอายุภายใน 5 นาที

รายละเอียด

คะแนนสะสมSmile Point/สิทธ์

จำนวนสิทธิ์

ระยะเวลาใช้สิทธิ์

ส่วนลดมูลค่า 100 บาท เมื่อเติมเงินหรือออกบัตรขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/ครั้ง **

20

5,000

วันนี้ – 31 ธ.ค. 60
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 6.00 -24.00น.)

 

** โปรโมชั่นนี้ใช้เฉพาะบัตร MRT สายสีน้ำเงิน ตั้งแต่สถานีหัวลำโพง – บางซื่อ เท่านั้น  มิได้ร่วมกับบัตรหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเงื่อนไขและวิธีการใช้ตามที่ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ กำหนด

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดมูลค่า 100 บาท เมื่อเติมเงินหรือออกบัตรขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/ครั้ง สมาชิกฯสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน/วัน
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถขอรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เท่านั้น โดยเมื่อกดใช้สิทธิ์แล้วรหัสสำหรับเพื่อใช้รับสิทธิ์จะหมดอายุภายใน 5 นาที
3. ตัวแทนและพนักงานของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม/โอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
5.เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมเป็นไปตามที่บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
6.เงื่อนไขการรับบริการเป็นไปตามที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

* สามารถใช้สิทธิ์คะแนนสะสม Smile Point ได้ ตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด