เมืองไทย Smile Rally of Love

เมืองไทย Smile Rally of Love เต็มแล้ว

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมเอวาซอน ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน

PRINT

          เชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club มาสร้างสีสันในช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรัก กับการแข่งขันแรลลี่ของความรัก รูปแบบใหม่ที่มีทั้งหวานและมันส์ จัดขึ้นให้กับเหล่าคู่รัก คู่เพื่อนซี้ คู่พี่น้อง ได้สานสัมพันธ์รักกันนานยิ่งขึ้น กับเกมกีฬาพิสูจน์รักที่ไม่ธรรมดาทุกคู่รักที่เข้าแข่งขันจะได้เล่นเกมสนุกๆ เก็บคะแนนตาม TC หา RCระหว่างทางชิงรางวัลมากมาย

สถานที่  โรงแรมเอวาซอน ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขัน
การเดินทาง  เดินทางไป – กลับเอง
วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560
เริ่มสำรองสิทธิ์  วันที่ 16 ธันวาคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน ต่อ 1 คัน (2 ท่าน)  
ผู้ติดตามคนที่ 3 ใช้คะแนนสะสม 300 คะแนน
จำนวน  จำกัด 50 คัน เท่านั้น

 

   

กำหนดการ

06.30 – 07.30 ลงทะเบียน ณ อาคาร 2 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับเสื้อรับหมายเลขรถ ติดสติกเกอร์ให้ถูกต้องตามกติกา และรับประทานอาหารเช้า
07.30 – 08.00 กรรมการอธิบายกฎกติกา การแข่งขันครั้งสุดท้าย
08.00 – 08.05 ผู้บริหารขึ้นกล่าวต้อนรับ เปิดการแข่งขัน
08.05 – 08.20 ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน เชิญผู้เข้าแข่งขันประจำที่รถ เพื่อรอสัญญาณปล่อยรถ
08.20 – 16.00 Start บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
TC1. โครงการอัมพวา – ชัยพัฒนารักษ์ @ สมุทรสาคร 
TC2. Danus ’Hobby Farm @ เพชรบุรี
TC3. ร้านอาหารอัลปาก้า @ ชะอำ
TC4. ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี @ ปราณบุรี
18.30 – 22.00 Lovers Fancy Night Party ปาร์ตี้คู่รัก 

 

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน ต่อ 1 คัน (2 ท่าน) ผู้ติดตามคนที่ 3 ใช้คะแนนสะสม  300 คะแนน (สูงสุดไม่เกิน 3 ท่าน ต่อ 1 คัน) และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้
3.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
4.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตและพนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้     
5.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
6.ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพัก  1 คัน/1 ห้อง และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  
7.การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้ร่วมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าอาหาร ทั้งหมด 4 มื้อ

* สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ เมื่อโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ และ
   มีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น