WE Smile WE Fitness

WE Smile WE Fitness

วันนี้ - 31 ส.ค. 2560 WE Fitness : ทุกสาขา

PRINT

สิทธิพิเศษที่ 1. เพียงแสดงบัตร Smile Club รับสิทธิ์:

1. ส่วนลด 35% สำหรับ Twist Performance Functional Training

: ภายในแพ็กเกจจะได้รับบริการ Coaching 15 sessions และออกกำลังกายหลังเทรนได้จนถึงเวลาคลับปิด

(จำกัดเพียง 100 สมาชิกแรกต่อเดือน)

2. ส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัครสมาชิกที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ แบบรายปี

(จำกัดเพียง 300 สิทธิ์แรกเท่านั้น)

3. พิเศษ!! สำหรับสมาชิก Pink Gold Card เข้าเล่นฟรี ทุกสาขา (จำกัด 200 ครั้งต่อเดือน)

 

สิทธิพิเศษที่ 2. พิเศษ!! เพียงใช้คะแนนสะสมรับสิทธิพิเศษ..

1. คะแนนสะสม Smile Point 20 คะแนน ต่อ 1 ครั้ง ในการเข้าใช้สิทธิ์เล่นฟรีที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้

 (จำนวนจำกัด 400  สิทธิ์ ต่อเดือน)

2. คะแนนสะสม Smile Point 900 คะแนน ส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปี

ประเภท 1 คลับ ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้

3. คะแนนสะสม Smile Point 1,100 คะแนน ส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปี

ประเภท 4 คลับ ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้

4. คะแนนสะสม Smile Point 1,200 คะแนน ส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปี

ประเภท 6 คลับ ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ และ วี ซิกเนเจอร์

5. คะแนนสะสม Smile Point 30 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์ จะได้รับ voucher 3 ใบ (จำนวนจำกัด 200  สิทธิ์แรกเท่านั้น)

โดย 1 สิทธิ์จะได้รับ voucher ดังนี้ (1 ท่านสามารถแลกได้สูงสุด 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ)

      - สิทธิ์ในการออกกำลังกายกับครูฝึกสอนส่วนตัว 1 ครั้ง                                                 

      - สิทธิ์ในการออกกำลังกาย 1 ครั้ง ในกลุ่มคลาสของ "Group  Training"      

      - สิทธิ์ในการออกกำลังกาย 1 ครั้ง ในกลุ่มคลาสของ "Group  Wellness"

 1. กรณีแสดงบัตรเพื่อรับสิทธิ์
 • แสดงบัตรเมืองไทย Smile Club พร้อมบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ณ จุดบริการของ วี ฟิตเนส โซไซตี้
 • สงวนสิทธิ์การใช้บริการ เฉพาะผู้ที่มีชื่อในบัตรเท่านั้น โดยต้องแสดงบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club คู่กับบัตรประชาชนในการใช้สิทธิที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ทุกครั้ง
 • สมาชิกฯ ระดับบัตร Smile Club, Platinum, Prestige card ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ ได้ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้          ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาเมเจอร์ฯ รัชโยธิน, เมเจอร์ฯ สุขุมวิท, เอสพลานาดรัชดา, เมเจอร์ฯปิ่นเกล้า
 • สมาชิกฯ ระดับบัตร Pink Gold card ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เข้าเล่นฟรี!! ได้ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ และ วี ฟิตเนส ซิกเนเจอร์ รวม 6 สาขา ได้แก่ สาขาเมเจอร์ฯ รัชโยธิน, เมเจอร์ฯ สุขุมวิท, เอสพลานาดรัชดา, เมเจอร์ฯปิ่นเกล้า, เจ อเวนิว ทองหล่อ และ วี โฮเทล (จำกัด 200 ครั้ง ต่อเดือน)
 • ส่วนลด 35% สำหรับ Twist Performance Functional Training โดยภายในแพ็กเกจจะได้รับบริการ Coaching 15 sessions และออกกำลังกายหลังเทรนได้จนถึงเวลาคลับปิด จำกัดเพียง 100 สมาชิกแรกต่อเดือน
 • สิทธิ์ส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับสมัครสมาชิกที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ ในรายปี จำกัด 300 สิทธิ์แรกเท่านั้น (1 ท่านแลกได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น)
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 – สิงหาคม 2560 
 • พนักงานและตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ถือบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • เงื่อนไขและกติกาการเข้าใช้บริการเป็นไปตามที่  วี ฟิตเนส โซไซตี้ กำหนด

 

2.   กรณีแลกคะแนนสะสม

                2.1 คะแนนสะสม 20 Smile Point ต่อ 1 ครั้ง ในการเข้าใช้สิทธิ์เล่นฟรีที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้

 (จำนวนจำกัด 400  สิทธิ์ ต่อเดือน)

2.2 คะแนนสะสม 900 Smile Point ส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปีประเภท 1 คลับ ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ จำกัด 1 ท่านสามารถแลกได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ

2.3 คะแนนสะสม 1,100 Smile Point ส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปีประเภท 4 คลับ ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ จำกัด 1 ท่านสามารถแลกได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ

2.4 คะแนนสะสม 1,200 Smile Point ส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปีประเภท 6 คลับ ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ และ วี ซิกเนเจอร์ จำกัด 1 ท่านสามารถแลกได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ

2.5 คะแนนสะสม 30 Smile Point ต่อ voucher 3 ใบ จำกัด 1 ท่านสามารถแลกได้สูงสุด 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ

(1 สิทธิ์ จะได้รับ voucher สิทธิ์ในการออกกำลังกายกับครูฝึกสอนส่วนตัว 1 ครั้ง, สิทธิ์ในการออกกำลังกาย 1 ครั้ง ในกลุ่มคลาสของ "Group  Training และสิทธิ์ในการออกกำลังกาย 1 ครั้ง ในกลุ่มคลาสของ "Group  Wellness") (จำนวนจำกัด 200  สิทธิ์แรกเท่านั้น) - เมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้ว จะได้รับ voucher กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องแสดง voucher นี้คู่กับบัตรเมืองไทย Smile Club และบัตรประชาชนทุกครั้ง เมื่อไปใช้สิทธิ์ที่วี ฟิตเนส โซไซตี้

 • สมาชิกฯ ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ต้องลงทะเบียนการรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ วี ฟิตเนส โซไซตี้
 • สงวนสิทธิ์การใช้บริการ เฉพาะผู้ที่มีชื่อในบัตรเท่านั้น โดยต้องแสดงบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club คู่กับบัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ที่ วี ฟิตเนส ทุกครั้ง
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่เดือน 1 กันยายน 2559 – 30 สิงหาคม 2560 
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่สถานะสมาชิกยังไม่หมดอายุและได้ลงทะเบียนเปิดใช้บัตรสมาชิกไว้แล้วเท่านั้น และมีคะแนนสะสมเพียงพอตามที่กำหนดเงื่อนไขไว้
 • กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์ของสมาชิกฯแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
 • พนักงานและตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์เฉพาะภายในสาขาที่ระบุเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
 • เงื่อนไขและกติกาการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามที่  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กำหนด
 • เงื่อนไขและกติกาการเข้าใช้บริการเป็นไปตามที่  วี ฟิตเนส โซไซตี้ กำหนด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบล่วงหน้า