สิทธิพิเศษสวนสนุกโยโย่แลนด์ ศูนย์การค้าซีคอน (สาขาบางแค สิทธิ์เต็มแล้ว)

สิทธิพิเศษสวนสนุกโยโย่แลนด์ ศูนย์การค้าซีคอน (สาขาบางแค สิทธิ์เต็มแล้ว)

วันนี้ - 31 มกราคม 2561 ศูนย์การค้าซีคอน ศรีนครินทร์ และ ซีคอน บางแค

PRINT

สิทธิพิเศษ สมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club ผู้ถือบัตรทุกประเภท

- เล่นเครื่องเล่นชนิดใดก็ได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เล่นได้ทุกเครื่องเล่น)

- สามารถเล่นห้อง I want to be ได้ทุกห้อง ห้องละ 1ครั้ง / วัน

แสดงบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนสนุกโยโย่แลนด์ทั้ง 2 สาขา

 (ศูนย์การค้าซีคอน ศรีนครินทร์ และ ซีคอน บางแค(สิทธิ์เต็มแล้ว))

1. กรณีผู้ใหญ่แสดงบัตรสมาชิก+บัตรประชาชนประกอบการในยืนยันตัวตน
2. กรณีเด็กไม่มีบัตรสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิ์บัตรสมาชิกฯของผู้ปกครองได้
3. กรณีเด็กมีบัตรสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยโดยไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นได้
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ สวนสนุกโยโย่แลนด์ และSeacon Square กำหนด
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง