เมืองไทย Smile Home Service *

เมืองไทย Smile Home Service *

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2560 จุดบริการ Home Service โฮมโปร และโฮมโปร พลัส ทุกสาขา

PRINT

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่รักในการดูแลบ้าน เพียงแลกคะแนนสะสม Smile Point 160 คะแนน เลือกรับบริการ Home Service 1 รายการดังนี้

รายการ

จำนวน

หมวดบริการล้างและทำความสะอาด

1

ล้างเครื่องปรับอากาศ

2 เครื่อง

2

ล้างเครื่องซักผ้า

1 เครื่อง

3

ล้างแท็งก์น้ำบนดิน

1 เครื่อง

4

ล้างเครื่องดูดควัน

1 เครื่อง

5

ล้างตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน / เครื่องอบผ้า / เตาแก๊ส-เตาฝัง

2 เครื่อง

6

ทำความสะอาดที่นอนทุกขนาด

1 หลัง

หมวดบริการห้องครัว

7

บริการติดตั้งเครื่องดูดควันแบบหมุนเวียน + เตาแก๊ส-เตาผัง

1 เครื่อง

8

บริการติดตั้งเครื่องดูดควันแบบต่อท่อนอกอาคาร

1 เครื่อง

หมวดบริการปรับปรุงบ้านพื้นที่เล็ก

9

ทาสีภายใน

1 รายการ

10

ปูกระเบื้อง

1 รายการ

11

บริการซ่อมยาแนว

1 รายการ

12

ซ่อมฝ้าเพดาน

1 รายการ

13

บริการสำรวจและประเมินราคาปรับปรุงห้องน้ำ ห้องครัว ทาสี

1 รายการ/ห้อง

หมวดบริการติดตั้งอื่นๆ

14

ติดตั้งกุญแจดิจิตัล

1 ชุด

15

ติดตั้งปั๊ม - แท็งก์น้ำ

1 ชุด

หมายเหตุ : เฉพาะรายการที่ 6 และ 7 มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการเพิ่มเติมอีก 500 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่เข้าบริการ
เฉพาะรายการที่ 8 มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการเพิ่มเติมอีก 300 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่เข้าบริการ
เฉพาะรายการที่ 15 มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการเพิ่มเติมอีก 900 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่เข้าบริการ
เฉพาะรายการที่ 9, 10, 11, 12 และ 13 แลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับรับบริการ
เฉพาะรายการที่ 5, 6, 11 และ 14 มีบริการเฉพาะสาขาโฮมโปรในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น

วิธีขอรับสิทธิ์

  1. ใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกสิทธิ์ ณ จุดบริการ Home Service โฮมโปร และโฮมโปร พลัส ทุกสาขา ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ SMS โดยพิมพ์ H111*Client Number 10 หลัก*รหัสผ่าน 4 หลัก แล้วส่งมาที่เบอร์ 4839009 และแสดงข้อความตอบกลับพร้อมนัดหมายการเข้ารับบริการได้ทันที
  2. แลกสิทธิ์ผ่านช่องทาง Application Smile Service และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดรับบริการ หรือนำ email ยืนยันการแลกคะแนน ติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ Home Service โฮมโปร และโฮมโปร พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม
1.
จำกัดสิทธิ์การแลกรับบริการ Home Service ได้สูงสุด 4 สิทธิ์ /สมาชิก 1 ท่าน ตลอดโครงการ เมื่อแลกสิทธ์แล้ว สามารถใช้บริการ Home Service ได้ภายใน 6 เดือน
2.
บริการ Home Service สามารถใช้สิทธ์ได้ภายใน 6 เดือนหลังจากแลกคะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิ์
3.
คะแนนสะสม Smile Point 160 คะแนน แลกรับบริการ Home Service ตามที่กำหนดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
4.
คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
5.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.
การบริการ Home Service เป็นการให้บริการโดย HomePro เท่านั้น บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนในการให้บริการดังกล่าวแต่อย่างใด
7.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
เงื่อนไขการรับบริการ Home Service เป็นไปตามที่ HomePro กำหนด สอบถามข้อมูลบริการ ติดต่อ HomePro Call Center 0-2831-6000 กด 0 (ทุกวัน เวลา 9.00 - 21.00 น.)
2.
ลูกค้าที่แลกคะแนนผ่านช่องทาง Application Smile Service ทาง HomePro Call Center จะติดต่อกลับภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันที่แลกคะแนนเพื่อนัดหมาย
3.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.
เลือกรับบริการได้เพียง 1 รายการ/สิทธิ์ และใช้บริการได้ตามจำนวนที่กำหนด ภายในครั้งเดียวเท่านั้น
5.
พื้นที่บริการอาจมีเฉพาะบางสาขาที่มีบริการ (โปรดตรวจสอบบริการก่อนใช้สิทธิ์ บริการบางประเภทมีไม่ครอบคลุมทุกสาขา)
6.
พื้นที่บริการ ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีต่างจังหวัด พื้นที่บริการไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งของโฮมโปร
7.
การนัดหมาย/เปลี่ยนแปลงวันนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการ กรณีลูกค้านัดหมาย และไม่สามารถให้บริการ อันมีสาเหตุมาจากลูกค้า
8.
การให้บริการครอบคลุมเฉพาะค่าแรง ไม่รวมอุปกรณ์หรือวัสดุสิ้นเปลือง บริการติดตั้งเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก HomePro เท่านั้น

 

 

* สามารถใช้สิทธิ์คะแนนสะสม Smile Point ได้ ตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด