ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.12 Issue 4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.12 Issue 4 สุดฮิต

วารสารเมืองไทย Smile Vol.12 Issue 4

PRINT

 รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.12 Issue 4

ชื่อ-นามสกุล

รางวัล

จังหวัด

คุณรุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร   

ชุดตวงหมูน้อย แบรนด์ Joie

กรุงเทพฯ

คุณศิริวรรณ วรรณะศิริสุข

ชุดตวงหมูน้อย แบรนด์ Joie

สมุทรปราการ

คุณพิชิตพล จองลิขิต 

ชุดหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1.หนังสืออร่อยเกินห้ามใจ 2.สูตรความสุข Slow life  3.อยู่เย็นเอ็นจอยไลฟ์ 4.สวดมนต์สร้างสมาธิในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 ชุด จาก กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี จำกัด

ระนอง

คุณปณิทิ แซ่ลี้  

ชุดหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1.หนังสืออร่อยเกินห้ามใจ 2.สูตรความสุข Slow life  3.อยู่เย็นเอ็นจอยไลฟ์ 4.สวดมนต์สร้างสมาธิในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 ชุด จาก กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี จำกัด

กรุงเทพฯ

คุณพงษ์ชัย วิริยะวัฒนา            

ชุดหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1.หนังสืออร่อยเกินห้ามใจ 2.สูตรความสุข Slow life  3.อยู่เย็นเอ็นจอยไลฟ์ 4.สวดมนต์สร้างสมาธิในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 ชุด จาก กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี จำกัด

กรุงเทพฯ

 หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2. กรณีที่ท่านไม่ได้รับของรางวัล และไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่รับรางวัลดังกล่าว