Smile Gift 2017

Smile Gift 2017

วันนี้ – 31 ธ.ค. 60 Smile Service Application

PRINT

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกนำคะแนนสะสม Smile Point แลกรับสินค้าและของกำนัลมากมาย ผ่านช่องทาง Smile Service Application

รายการ

คะแนน/สิทธิ์

จำนวนสิทธิ์

บัตรกำนัล MK Restaurant มูลค่า 300 บาท (เต็มแล้ว)
วันหมดอายุ 28 ก.พ. 61

77 800

บัตร Fuji Restaurant มูลค่า 300 บาท (เต็มแล้ว)
วันหมดอายุ 31 พ.ค. 61

77

800

แลกคะแนนได้ที่    Smile Service Application

ระยะเวลา ตั้งแต่ 5 ก.ย. – 31 ธ.ค. 60 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

วิธีการแลกคะแนน

1.เข้าสู่ระบบโดยกรอกหมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club 8 หรือ 10 หลัก และรหัสผ่าน 4 หลัก
2.เข้าเมนู “เมืองไทยสไมล์คลับ”
3.เข้าหัวข้อ “สอบถาม/แลกสิทธิประโยชน์และกิจกรรม”
4.เลือกกลุ่มกิจกรรม “Smile Gift”
5.เลือก “แลกคะแนน” และระบุจำนวนที่ต้องการแลก

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกสินค้าและของกำนัล ได้สูงสุดรายการละ 4 สิทธิ์ / ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม/โอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี
3. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าและของกำนัลภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่ได้รับการยืนยันการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว
4. การจัดส่งสินค้าจะถูกส่งไปตามที่อยู่และเบอร์โทรที่สมาชิกเมืองไทยฯ ได้ระบุไว้ในระบบหากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรแจ้งภายใน 3 วันหลังที่ได้ยืนยันการแลกคะแนน โทร. 1766 เมืองไทย Smile5. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
6.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง