Smile Gift 2017

Smile Gift 2017 สุดฮิต

วันนี้ – 30 มิ.ย. 60 Smile Service Application

PRINT

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกนำคะแนนสะสม Smile Point แลกรับสินค้าและของกำนัลมากมาย ผ่านช่องทาง Smile Service Application

รายการ

คะแนน/สิทธิ์

จำนวนสิทธิ์

บัตรกำนัลห้องพักในเครือเซ็นทารา

สามารถใช้ได้ถึง 24 ธันวาคม 2560

คลิกดูรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ

1,100

100

บัตรโดยสาร MRT มูลค่า 300 บาท

80

200

แลกคะแนนได้ที่    Smile Service Application

ระยะเวลา             ตั้งแต่ 6 ก.พ. – 30 มิ.ย. 60 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

วิธีการแลกคะแนน

1.เข้าสู่ระบบโดยกรอกหมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club 8 หรือ 10 หลัก และรหัสผ่าน 4 หลัก
2.เข้าเมนู “เมืองไทยสไมล์คลับ”
3.เข้าหัวข้อ “สอบถาม/แลกสิทธิประโยชน์และกิจกรรม”
4.เลือกกลุ่มกิจกรรม “Smile Gift”
5.เลือก “แลกคะแนน” และระบุจำนวนที่ต้องการแลก

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกสินค้าและของกำนัล ได้สูงสุดรายการละ 4 สิทธิ์ / ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม/โอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี
3. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าและของกำนัลภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่ได้รับการยืนยันการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว
4. การจัดส่งสินค้าจะถูกส่งไปตามที่อยู่และเบอร์โทรที่สมาชิกเมืองไทยฯ ได้ระบุไว้ในระบบหากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรแจ้งภายใน 3 วันหลังที่ได้ยืนยันการแลกคะแนน โทร. 1766 เมืองไทย Smile
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
6. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด