เมืองไทย Wellness Day on tour ตอน Protect Your Health Protect Your Mind

เมืองไทย Wellness Day on tour ตอน Protect Your Health Protect Your Mind

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

PRINT

เมืองไทย Smile Club เชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม “เมืองไทย Wellness Day ตอน Protect Your Health Protect Your Mind” กับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วย Protect Your Health ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมด้วย Protect Your Mind กับธรรมะสนุกแฝงข้อคิดจากพระนักเทศน์ชื่อดัง พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และกิจกรรม Workshop เพื่อสุขภาพที่ดี 
 
ภาคอีสาน โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 
ภาคกลาง เดือนมิถุนายน 
ภาคตะวันออก เดือนมิถุนายน
ภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม
ภาคใต้ เดือนกันยายน
*สามารถติดตามวันที่จัดกิจกรรมได้ทาง www.muangthai.co.th

วันที่จัดกิจกรรม  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
เริ่มสำรองสิทธิ์    20 กุมภาพันธ์ -21 พฤษภาคม 2560
คะแนนสะสม สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้ 130 คะแนน เพื่อเข้าร่วมงาน  ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิก Smile Club ใช้ 140 คะแนน เพื่อเข้าร่วมงาน
จำนวน 80 สิทธิ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 

(ผู้เข้าร่วมงานจะได้ตรวจสุขภาพในโปรแกรมนี้ทุกท่าน)

 

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด

ตรวจเอกซเรย์ปอด

ตรวจการทำงานของไต

ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด

ตรวจการทำงานของตับ

ตรวจการทำงานของตับ(เอ็นไซม์)

ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์

ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ

อาหารเช้า

 

PE

Complete Blood Count

Chest X-ray

Creatinine

Cholesterol

Glucose (FBS)

SGPT

SGOT

HDL

LDL

Urinalysis

Paper Report

breakfast

เมืองไทย Wellness Day on tour ตอน Protect Your Health Protect Your Mind


   Directions

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club 1 ท่าน สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ 6 สิทธิ์
2.พนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้และโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้
3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
5.รายละเอียดการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า