อะไรคือสาเหตุที่เราควรเริ่มต้นวางแผนเกษียณและดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน ???...หากยังไม่มีคำตอบให้ตัวเอง ลองอ่านเหตุผลที่น่าสนใจของบุคคลเหล่านี้ว่าทำไมประกันและการวางแผนหลังวัยเกษียณถึงสำคัญกับชีวิตของเขาเหล่านี้ เพราะอย่างน้อยการมีประกันไว้ก็อุ่นใจกว่าไม่มีอย่างแน่นอน ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ที่น่าสนใจมาตามหาคำตอบกันได้เลย

 

คุณฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล
พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

คุณฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

หนึ่งในเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิตให้ตัวเองของคุณฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล ก็เพื่อไว้เป็นหลักประกันที่สำคัญให้แก่ครอบครัวหากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น โดยผ่านการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดีไซน์ได้ตามไลฟ์สไตล์ ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต

“เพราะชีวิตไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ ทั้งเรื่องเงินและสุขภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ก่อนชัวร์กว่า !”

คุณฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

คุณวีร์ธิดา ศิริกวานกุล
พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

คุณวีร์ธิดา ศิริกวานกุล พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

ถ้าอยากให้ชีวิตหลังเกษียณมีเงินไว้ใช้จ่าย ควรเริ่มวางแผนเกษียณตั้งแต่ตอนที่ยังมีรายได้ เพราะทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลปรับตัวขึ้นทุกปี จะทำอย่างไรหากเจ็บป่วยไม่สบายโดยไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาที่เกิดขึ้น ซึ่งประกันสะสมทรัพย์รับบำนาญและประกันสุขภาพคือคำตอบที่คุณวิว วีร์ธิดา พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต เลือกวางแผนเพื่อช่วยคุ้มครองและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคต

“ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย อาจทำให้เงินเก็บมาทั้งชีวิตหมดไปกับค่ารักษาพยาบาล และสร้างภาระให้กับคนในครอบครัวได้”

คุณวีร์ธิดา ศิริกวานกุล พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

คุณกวิศรา กำเนิดสิงห์
พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

คุณกวิศรา กำเนิดสิงห์ พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

แม้จะมีสวัสดิการที่ช่วยดูแลอยู่แล้ว แต่หากเจ็บป่วยไม่สบายหนัก ๆ ส่วนต่างที่เราต้องจ่ายเพิ่มจะทำอย่างไร ดังนั้นการมีประกันจึงช่วยเพิ่มความมั่นใจ ลดความกังวลกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ เหมือนที่ คุณกวิศรา ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจไว้ว่า

“สวัสดิการที่เรามีอยู่นั้นอาจไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด เพราะหากเจ็บป่วยหนัก ถ้าสวัสดิการที่มีและเงินเก็บอาจไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นการมีประกันจะช่วยให้เราเบาใจกับค่ารักษาที่เกิดขึ้นได้”

คุณกวิศรา กำเนิดสิงห์ พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต

เรื่องสุขภาพคาดเดาไม่ได้จึงต้องวางแผนเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ ซื้อความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ดูแลคุณ ให้ก้าวไปข้างหน้าในแต่ละบทบาทของตัวเองได้อย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ให้คุณเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท เข้าถึงการรักษาที่คุณต้องการ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย อายุรับประกันสูงสุด 90 ปี* ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี* เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เลือกความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ

✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท

✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่

✅ อายุรับประกันสูงสุด 90 ปี ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี*

✅ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

✅ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณเลือกใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ

*สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health Plus Rider

Get health coverage you need with Elite Health Plus Rider from Muang Thai Life Assurance which

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept