ทำประกันชีวิตและสุขภาพแล้วดียังไง...คำตอบแรกที่นึกถึง คือมีผู้ช่วยมือดีคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลอยู่ใกล้ๆ ทั้งค่าห้อง ค่ายา ค่าหมอ และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อื่นๆ ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เจ็บป่วยแต่ละทีก็ไม่กระทบเงินเก็บ แล้วรู้หรือไม่ว่า...นอกจากเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญแล้ว  เบี้ยประกันสุขภาพ ก็สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน มาดูกันว่า สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับปีภาษี 2563 (นำไปยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2564) นี้จะมีอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพแบบไหนที่สามารถนำไปใช้สิทธิได้

ประกันสุขภาพแบบไหนที่สามารถนำไปใช้สิทธิได้

ประกันสุขภาพมีหลายแบบ และให้การดูแลแตกต่างกันไปตามแผนความคุ้มครองที่เราเลือก แต่แบบประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ต้องมีความคุ้มครองตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ดังต่อไปนี้

 • แบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • แบบประกันภัยอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • แบบประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
 • แบบประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
ประกันสุขภาพแบบไหนที่สามารถนำไปใช้สิทธิได้

เบี้ยประกันสุขภาพกับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2563

2. รายได้หลังเกษียณก็สำคัญต้องเตรียมพร้อมไว้

ด้วยส่วนหนึ่งจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ในปี 2563 นี้ ทางภาครัฐจึงได้ออกมาตรการดูแลเพื่อช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยอนุมัติปรับสิทธิลดหย่อนภาษีของเบี้ยประกันสุขภาพให้เพิ่มขึ้นจากเดิม ในส่วนของประกันสุขภาพตนเอง

 • เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ซึ่งปีภาษี 2563 (นำไปยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2564) เราสามารถขอลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปต้องไม่เกิน 1 แสนบาทนั่นเอง
2. รายได้หลังเกษียณก็สำคัญต้องเตรียมพร้อมไว้
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เราสามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยคุณพ่อหรือคุณแม่ของเราต้องมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท และเราจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  (บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้) ในกรณีที่ลูกๆ ช่วยการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย การขอสิทธิลดหย่อนจะถูกหารตามของจำนวนพี่น้องที่ร่วมกันจ่าย เช่น หากมีพี่น้อง 3 คน ร่วมกันทำประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ ลูกแต่ละคนจะขอสิทธิลดหย่อนได้ไม่เกิน 5,000 บาท จากจำนวนเต็ม 15,000 บาท ซึ่งตัวเราเองหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ เรายังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสมาใช้ลดหย่อนได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ และเรานำคู่สมรสนั้นมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

นอกจากนี้ ต้องไม่ลืมแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนี้ให้กับบริษัทที่สมัครทำประกันไว้ทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้กับกรมสรรพากร ที่สำคัญคือไม่ควรวางแผนทำประกันสุขภาพเพื่อใช้สิทธิในระยะเวลาที่กระชั้นชิดจนเกินไป เนื่องจากทุกแบบประกันมีระยะเวลารอคอยการอนุมัติ ทางที่ดีควรซื้อความประกันสุขภาพเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามการวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีของเรา และ อนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน เจ็บป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบได้ เราจึงควรเตรียมรับมือด้านสุขภาพให้พร้อม

 

แล้วอย่างนี้เราควรทำประกันสุขภาพแบบไหนถึงจะตอบโจทย์ความต้องการที่มี เพราะเมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจ  เราจึงขอแนะนำ ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ที่เป็นขั้นกว่าของความอุ่นใจ นอกจากสามารถลดหย่อนภาษีแบบเต็มแม็กซ์แล้ว คุณยังจะได้รับความคุ้มครองดีๆ เต็มแม็กซ์ ที่เงื่อนไขเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาๆ ตามจริงตอนแอดมิท ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ห้อง ไอ.ซี.ยู. สูงสุด 5 ล้านบาท(1) สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี และคุ้มครองยาว ๆ จนถึง อายุ 99 ปีนอกจากนี้ ยังคุ้มครองโรคร้ายทุกระยะโรคทั่วไป และโรคระบาด จ่ายเบี้ยวันละไม่ถึง 55 บาทต่อวัน(2) ให้คุณได้อุ่นใจ คลายกังวล กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

 

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท ชำระเบี้ยประกันรายปี

 

หมายเหตุ

 • คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept