จากสถานการณ์ที่โควิด 19 กำลังระบาดหนักในช่วงนี้ ทำให้หลายคนต้อง Work From Home ซึ่งในช่วงแรก ๆ ที่เริ่มทำงานจากที่บ้าน ส่วนใหญ่มักมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น เพราะมีสมาธิ สามารถโฟกัสกับงานที่ทำได้ดีกว่า

แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนาน ๆ การทำงานที่บ้านอาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างเวลาส่วนตัวกับเวลาทำงานหายไป ทำให้เกิดความเหนื่อยจากการทำงานมากกว่าเดิม และถ้าหากลองพักผ่อนหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายแล้วยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา และอยากให้หมดวันทำงานไปเร็ว ๆ นั่นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรค Burnout Syndrome

Burnout Syndrome  ภาวะการหมดไฟคืออะไร ?

Burnout Syndrome  ภาวะการหมดไฟคืออะไร ?

วันทำงานแต่เอะอะอยากปิดคอมพ์ ถ้าเป็นแบบนี้บ่อย ๆ อาจเพราะเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือเรียกอีกอย่างว่า Burnout Syndrome ซึ่งหมายถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียด จนบางครั้งรู้สึกมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไร รู้สึกสูญเสียพลังงานทางจิตใจ มองงานที่กำลังทำอยู่ในเชิงลบ ขาดความสุข ความสนุกในเนื้องาน หมดแรงจูงใจ หรือบางคนอาจรู้สึกเหินห่างจากเพื่อนร่วมงาน อาจจะเพราะสถานการณ์ทำให้ไม่ได้เจอหน้ากัน หรือพูดคุยปรึกษา จนทำให้มีความรู้สึกหมดเรี่ยวแรงในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

 

ซึ่งหากปล่อยให้ตัวเองมีอาการแบบนี้เดิม ๆ อาจส่งผลต่อการทำงาน เช่น ประสิทธิภาพการทำงานลดลง อยากลางานบ่อย ๆ และอาจคิดเรื่องลาออกในที่สุด

 

Burnout Syndrome  ภาวะการหมดไฟคืออะไร ?

สาเหตุและความเสี่ยง ในการเกิดภาวะ Burnout Syndrome

สาเหตุและความเสี่ยง ในการเกิดภาวะ Burnout Syndrome

คนที่เริ่มมีภาวะหมดไฟในการทำงาน อาจมีตัวกระตุ้นหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยดังนี้

 

1.ปัจจัยเกี่ยวกับการทำงาน

 • มีความรับผิดชอบในงานสูงมากเกินไป ทำให้เกิดความวิตกกังวล
 • อยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมถึงการงานที่ทำมีความกดดันและความเครียดอยู่ตลอดเวลา
 • ฝืนใจทำงานที่ตนเองไม่ถนัด ไม่ได้อยากทำ หรือไม่มีความรักในงานนั้น ๆ
 • ทำงานด้วยความเบื่อหน่าย อาจด้วยตัวงานเองหรือมาจากเพื่อนร่วมงาน
 • ถูกละเลย ไม่ได้รับการยอมรับ หรือได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไป
 • ต้องทำงานที่มีปริมาณมาก งานหนักเกินไป องค์กรไม่มีความชัดเจน หรือขาดความมั่นคง
 • ระยะเวลาในการทำงานนานเกินไป เช่น มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน

2. ปัจจัยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

 • ทำงานหนักเกินไป กระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อน
 • เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือต้องดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุตามลำพัง

3. ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลิกส่วนตัว

 • เป็นคนเครียดง่าย หรือคาดหวังในการทำงานสูงมากเกินไป
 • ไม่ชอบพูดคุยปรึกษากับเพื่อนร่วมงาน หรืออาจเป็นคนไม่ยืดหยุ่น ต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของตนเอง

 

สาเหตุและความเสี่ยง ในการเกิดภาวะ Burnout Syndrome

ลักษณะงานแบบไหน ทำให้ใจหมดไฟ

ลักษณะงานแบบไหน ทำให้ใจหมดไฟ

จะ work from home หรือ work from office คนทำงานก็อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟได้ หากรู้สึกว่างานของตัวเองมีลักษณะดังต่อไปนี้

 

 • คนที่มีภาระงานหนัก หรือปริมาณงานมากเกินไป รวมถึงงานมีความซับซ้อน และต้องทำในเวลาเร่งรีบ
 • ขาดอำนาจในการตัดสินใจ และมีปัญหาในการเรียงลำดับความสำคัญของงาน
 • ไม่ได้รับการตอบแทน หรือรางวัลที่เพียงพอต่อสิ่งที่ได้ทุ่มเทไป
 • รู้สึกไร้ตัวตนในที่ทำงาน หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • ไม่ได้รับความยุติธรรม หรือขาดความเชื่อใจกับหัวหน้าทีม
 • ระบบบริหารในที่ทำงานไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง
ลักษณะงานแบบไหน ทำให้ใจหมดไฟ

Burnout Syndrome รู้ก่อนป้องกันได้

Burnout Syndrome รู้ก่อนป้องกันได้

ควรหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เมื่อเริ่มเครียดก็ควรรีบจัดการก่อนที่จะเป็นมาก เพื่อช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้

 

 • นอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลา ก่อนนอนอย่าเสียเวลาไปกับความกังวลในเรื่องงาน
 • ลดความเครียดลง โดยการหากิจกรรมทำนอกเวลา ฟังเพลง ดูหนัง ออกกำลังกาย ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ลาพักร้อนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ บ้าง
 • ปรับทัศนคติในการทำงาน ทำความเข้าใจในเนื้องาน และองค์กรที่ทำงานด้วย
 • จัดลำดับความสำคัญของงาน และพร้อมที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของงานได้เสมอ
 • เปิดใจให้กับคนรอบข้าง อย่าลังเลที่จะปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน พยามหลีกเลี่ยงกับคนที่มีความคิดในแง่ลบ ยอมรับความแตกต่างของคน และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่อาจไม่ตรงกัน
 

แม้ภาวะ Burnout Syndrome จะเป็นอาการเบื่องาน หมดแรงจูงใจ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกอึดอัด หดหู่ เบื่อหน่ายสิ่งรอบตัว รู้สึกทุกข์ทรมานกับการทำงานหรือการใช้ชีวิต และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น แอดแนะนำให้ลองปรึกษาแพทย์สุขภาพจิตถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด  

 

 

ที่มาของข้อมูล : สืบค้นเมื่อวันที่ 19/0764

 

โรงพยาบาลราชวิถี (ข้อมูล ณ วันที่ 24/03/64) 

 

โรงพยาบาลเปาโล (ข้อมูล ณ วันที่ 12/01/64) 

โรงพยาบาลสมิติเวช (ข้อมูล ณ วันที่ 22/11/61)

 

Burnout Syndrome รู้ก่อนป้องกันได้
Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Kids Campaign

D Kids for Your Kids/ D Kids, the Start of Care

Because childhood is the start of crucial development, provide your children with health coverage from the beginning for your peace of mind in time of their sickness.

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept