ขึ้นชื่อว่าโรคร้ายก็ทำให้หลายคนกลัวการเจ็บป่วยอยู่แล้ว ปัจจุบันจึงทำให้มีความคุ้มครองสุขภาพหลากหลายแบบให้เลือกซื้อและพิจารณา ว่าแบบไหนที่ตรงตามความต้องการของตัวเองมากที่สุด แต่ก่อนจะเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ก็ต้องประเมินความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพในอนาคต ว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงในด้านไหนบ้าง เมืองไทยประกันชีวิตจึงรวบรวมข้อมูลโรคร้ายของแต่ละช่วงวัยมาเป็นตัวช่วยอีกช่องทาง ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง...

วัยเด็ก

วัยเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยที่มีความสดใสบริสุทธิ์ อยากรู้อยากเห็นกับสิ่งแปลกใหม่ ร่างกายยังมีภูมิคุ้มกันไม่มาก เมื่อเจอปัจจัยกระตุ้นก็อาจเจ็บป่วยได้ เช่น โรคมือ เท้า ปาก, โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กจากไวรัส RSV, โรคไข้เลือดออก, โรคอุจจาระร่วง, โรคอีสุกอีใส, โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ และโรคหัด เป็นต้น

นอกจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกแล้วยังมีปัจจัยเสี่ยงจากพันธุกรรมที่อาจส่งต่อจากพ่อแม่อีกด้วย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1 มานานกว่า 20 ปี โดยผู้ป่วย 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเอง หรือถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และอีก 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม

ดังนั้นการเตรียมพร้อมสุขภาพของเด็ก ๆ จึงเป็นเรื่องของผู้ปกครองต้องคอยระวัง การเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการเตรียมสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาล ไม่ให้เกิดปัญหาการเงินสะดุดเมื่อเกิดเหตุจำเป็นยามลูกเจ็บป่วย

วัยเด็ก

วัยหนุ่มสาว

วัยหนุ่มสาว

วัยหนุ่มสาวเป็นช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ มีภูมิต้านทานที่แข็งแรง แต่ก็ยังมีโรคภัยที่เสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ต้องระวัง โดยเฉพาะผู้ชายและผู้หญิงที่มีปัจจัยป่วยต่างกันตามสรีระและพฤติกรรมการดำเนินชีวิต

ในผู้ชายจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า กว่า 50% ผู้ชายเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมากมากที่สุด

ส่วนในผู้หญิง โรคที่พบว่าป่วยมากที่สุดคือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ดังนั้น ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ควรดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดโรคร้ายเหล่านี้ ควรหมั่นตรวจสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดี

วัยหนุ่มสาว

ผู้สูงอายุ

ผ่อนคลายบ้าง ให้เวลากับกิจกรรมที่ชอบ!

เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มถดถอยไปตามกาลเวลาการใช้งาน ไม่แข็งแรงเหมือนดังเดิม โรคภัยจึงมาเยือนได้ง่าย เจ็บป่วยขึ้นมาก็เรื้อรังกว่าวัยหนุ่มสาว ซึ่งโรคที่ผู้สูงอายุป่วยมากที่สุดได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง, โรคสมองเสื่อม, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งโรคเหล่านี้จะแสดงอาการเมื่ออายุมากขึ้น

ดังนั้นไม่ว่าจะช่วงวัยไหน “สุขภาพ” ก็เป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุด การดูแลสุขภาพควบคู่กับการหาตัวช่วยเพื่อลดความเสี่ยงหากเจ็บป่วยขึ้นมาก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายในปัจจุบันสูงขึ้น หลายคนจึงเลือกมองหาความคุ้มครองสุขภาพเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยง หากเจ็บป่วยก็คลายกังวลได้

และหากใครที่ต้องการเตรียมความพร้อมเผื่ออนาคตในทุกช่วงวัย ก็สามารถซื้อความคุ้มครองแบบประกันชีวิตและสุขภาพกับเมืองไทยประกันชีวิตได้เพื่อความอุ่นใจ คลิกเลย

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผ่อนคลายบ้าง ให้เวลากับกิจกรรมที่ชอบ!
Tags: City Natural Photography

Related Products

Critical Illness

CI Perfect Care Rider

Care for those with critical illness since early stages

Be at ease with our continuous care for 36 critical illnesses since early stages and receive additional amounts in case of complications of diabetes or angioplasty.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept