หลายคนที่วางแผนทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมและหาตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพในอนาคต อาจยังมองหาแบบประกันชีวิตและสุขภาพที่ยังไม่ตอบโจทย์ เพราะปัจจุบันมีรูปแบบประกันหลากหลายจนไม่รู้จะเลือกซื้อแบบไหน อยากรู้ความแตกต่างแบบรวบยอดไปเลยไม่ต้องหาคำตอบหลายที่ เมืองไทยประกันชีวิตจึงได้รวบรวมคำถามยอดฮิตมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัย

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ

1. ประกันชีวิตและสุขภาพซื้อแบบไหนดี?

โดยภาพรวมแล้ว เราสามารถแบ่งประชีวิตและสุขภาพออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ

       1. ประกันชีวิตและสุขภาพแบบทั่วไป

มีข้อสังเกตง่ายๆ อยู่ที่การแยกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางความคุ้มครองที่กำหนด ถ้ามีค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด หรือค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เกินจากความคุ้มครอง เราต้องจ่ายส่วนต่างนั้นด้วยตัวเอง

       2. ประกันชีวิตและสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ซึ่งค่ารักษาพยาบาลต่างๆ จะถูกคิดรวมมาให้ อยู่ในวงเงินตามแผนประกันที่เราเลือกทำ ไม่แยกเป็นครั้ง ในหนึ่งปีจะรักษากี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน และเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การจะเลือกประกันชีวิตและสุขภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการนั้น ผู้ซื้อยังสามารถพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับ โรคที่รับประกัน หรือการดูแลที่เฉพาะเจาะจงโรคควบคู่ไปด้วย ก็จะทำให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงใจเช่นกัน

2. ใครควรซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ?

ทุกคนที่ต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพ สามารถซื้อประกันชีวิตและสุขภาพได้ โดยไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิต หรือ โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ลูกยังเล็กแต่อยากทำประกันสุขภาพให้ลูก อันไหนบริการดีเคลมง่ายบ้าง

ขอแนะนำเป็น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ ที่สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 5,000,000 บาท/ปี ไม่ว่าจะนอนหรือไม่นอนโรงพยาบาล

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ
คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ

4. สนใจซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่แบบไหนที่คุ้มครองยาว

เมืองไทยประกันชีวิตได้ออกแบบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครอบคลุม สูงสุด 20 – 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไปรักษาต่างประเทศ

5. อยากทำประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ อยากได้แบบไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ชอบความยุ่งยาก

ขอแนะนำแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ พกบัตร Health care และโชว์เมื่อต้องนอนรักษาเพื่อรับบริการจากโรงพยาบาลคู่สัญญา ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากค่ารักษาเกินจากวงเงินที่ซื้อไว้ก็จ่ายเพิ่มแค่ส่วนต่างได้

6. อยากทำประกันสุขภาพแบบครอบคลุมทุกโรคมีแบบไหนที่ทำได้?

โดยปกติประกันสุขภาพจะครอบคลุมการรักษาเกือบทุกโรคอยู่แล้ว ยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน หรือโรคร้ายแรงซึ่งต้องทำเพิ่มเติม จึงขอแนะนำเป็นสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี และคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครอบคลุม สูงสุด 20 – 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไปรักษาต่างประเทศ  โดยความคุ้มครองตามพื้นที่ความคุ้มครองที่เลือก

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ
คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ

7. เหมาจ่ายกับแยกค่าใช้จ่ายต่างกันยังไง แบบไหนดีกว่ากัน เบี้ยประกันต่างกันไหม

แบบเหมาจ่าย จะเข้าใจง่าย และครอบคลุมค่ารักษาแบบเหมารวมทุกรายการ เพียงแค่จำว่าวงเงินคุ้มครองทั้งหมดคือเท่าไหร่ และใช้ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง ซึ่งค่าเบี้ยประกันแบบนี้จะแพงกว่าแบกแยกค่าใช้จ่าย

แบบแยกค่าใช้จ่าย หากคุณมีงบไม่มากนักและมีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพบางตัวอยู่แล้ว อาจเลือกแบบแยกค่าใช้จ่ายแทนเพราะค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่า แต่ความคุ้มครองจะแยกวงเงินค่าใช้จ่ายตามรายการการรักษา เช่น ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวัน ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าห้องผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่ไม่ตรงกับที่ประกันระบุ

8. สนใจทำประกันให้แฟน แต่แฟนเคยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้น กินยากับกายภาพหายมานานแล้ว ทำประกันสุขภาพจะคุ้มครองโรคนี้ด้วยไหม

สำหรับผู้ที่มีประวัติการรักษาจนหายแล้ว สามารถลองยื่นเรื่องสมัครประกัน โดยแถลงประวัติการรักษาให้ชัดเจน ซึ่งทางบริษัทฯ อาจขอประวัติการรักษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

9. มีสวัสดิการบริษัทอยู่แล้ว ต้องซื้อประกันสุขภาพอีกหรือไม่

หากอยากได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมจากสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว เมืองไทยประกันชีวิตมีประกันสุขภาพที่ช่วย Top up สวัสดิการเดิม เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล จะค่าห้อง หรือค่ารักษาพยาบาล ก็เพิ่มได้ ที่สำคัญเบี้ยไม่แพง ตัดสินใจซื้อได้สบายๆ อุ่นใจเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลก็เลือกห้องพักที่พอใจได้สบายๆ

 

หมายเหตุ

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

- เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

- วงเงินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Critical Illness

CI Perfect Care Rider

Care for those with critical illness since early stages

Be at ease with our continuous care for 36 critical illnesses since early stages and receive additional amounts in case of complications of diabetes or angioplasty.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept