ไม่ว่าจะยุคไหนเรื่องของ “สุขภาพ” ก็สำคัญเสมอ เพราะการมีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะทำให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนไปได้อย่างไร้กังวล จากความสำคัญนี้จึงทำให้เกิดเทรนด์สุขภาพใหม่ ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเทรนด์อาหารสุขภาพ เทรนด์การออกกำลังกาย รวมไปถึงเทรนด์การรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้คนเห็นความสำคัญของสุขภาพมากขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้รับมือกับโรคร้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา การวินิจฉัย หรือการติดตามอาการให้ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนจะเป็นเทคโนโลยีอะไรนั้น เมืองไทยประกันชีวิตมัดรวมมาให้แล้ว

Virtual Care

Virtual Care
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป การจะออกนอกบ้านแต่ละครั้งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิม ส่วนใครที่เจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลทีก็ระแวงเชื้อโรค การมี Virtual Care จึงตอบโจทย์ในยุคนี้เป็นอย่างมาก ซึ่ง Virtual Care หรือเรียกว่า “Telemedicine” ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพบแพทย์ เราสามารถปรึกษาแพทย์ได้แบบ real time คล้ายกับ video call ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีนี้จะทำให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับแพทย์ได้อย่างสะดวก ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปได้มาก รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังแพทย์ต้องตามอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ Virtual Care จะช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเอง
Virtual Care

Medical Technology

Medical Technology
เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น การพัฒนาทางการแพทย์จึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในด้านการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้มีการพัฒนา Medical Technology หรือ “MedTech” ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการแพทย์ให้กับผู้ป่วย เช่น การวินิจฉัยโรค การรักษา การติดตามอาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะในแล็ป เอ็กซ์เรย์ร่างกาย CT scan หรือ MRI เหล่านี้คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า MedTech ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อการรักษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ได้มากขึ้น
Medical Technology

Targeted Therapy

Targeted Therapy
การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันนั้นมีแนวทางให้เลือกมากกว่าในอดีต แต่ก็ยังมีอีกวิธีที่หลายคนยังไม่ค่อยคุ้นกัน นั่นคือ “Targeted Therapy” ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยมีวิธีการรักษาคือ ให้ยาหรือสารไปยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ทำให้เป็นการรักษาที่แม่นยำ ตรงจุด มีผลข้างเคียงน้อย ซึ่งการรักษาแบบ Targeted Therapy นั้น จะสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้บางชนิด เช่น มะเร็งปอดมะเร็งตับ มะเร็งไต มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งศีรษะและลำคอ และ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สาเหตุเพราะ Targeted Therapy เป็นการรักษาจำเพาะต่อเซลล์มะเร็งที่มีความแตกต่างกันของชนิดมะเร็ง ก่อนการรักษา แพทย์จึงต้องทำการตรวจเลือดหรือตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งของผู้ป่วยว่ามีหรือไม่และเป็นแบบใด เพื่อเลือกใช้ยามะเร็งให้เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้น เรียกได้ว่าเป็นการรักษาที่ตรงจุด ตรงอาการของผู้ป่วย 
Targeted Therapy

เมื่อมีการพัฒนาจนเกิดเป็นเทรนด์ใหม่ ๆ ในด้านสุขภาพการวางแผนทุก Step ให้ชีวิตจึงต้องเลือกตัวช่วยที่ตอบโจทย์ กับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณในทุกวัน ด้วยแผนประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้  ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี

Step ahead, Step ไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ฝากสุขภาพคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร.1766

ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย

  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 27/09/64

 

🔖Jobsdb (ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/64)

🔖MyShop (ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/64)

🔖โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 26/09/56)

🔖สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept