เพราะการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่เราสามารถส่งต่อได้ไม่จำกัด และไม่จำเป็นต้องเป็นแค่พ่อ แม่ ลูก หรือญาติผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ผู้ช่วยประจำบ้านของเราอย่างแม่บ้าน คนงาน คนขับรถ คนสวน ก็ถือเป็นหนึ่งในครอบครัวเช่นเดียวกัน “ดูแลคนที่ดูแลคุณ” ด้วย โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพสำหรับผู้ช่วยประจำบ้าน ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล พร้อมเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรักษา สร้างความอุ่นใจยามเจ็บป่วยยิ่งขึ้น

ดูแลค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย

ดูแลค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย

นอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุขณะทำงานก็เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกัน หากเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไร คงต้องหนักใจแน่นอนเพราะค่ารักษาในปัจจุบันนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้นั่นเอง

การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง จึงเป็นอีกตัวช่วยสำหรับนายจ้างในการช่วยดูแลและแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลให้กับคนงานในบ้านได้ ดูแลทั้งค่าห้อง ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ และค่าผ่าตัด

ดูแลค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย

Plus ความคุ้มครองได้ตามต้องการ

Plus ความคุ้มครองได้ตามต้องการ

โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง นอกจากจะมีประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย สุขภาพกลุ่ม (H&S) ยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้อีกด้วย อยาก Plus ตัวไหน ก็สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ตามต้องการ

 

•ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

•ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด 19

Plus ความคุ้มครองได้ตามต้องการ

คุ้มครองตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

คุ้มครองตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถซื้อได้แม้นายจ้างไม่เป็นนิติบุคคล สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 69 ปี ดูแลกันไปยาวๆ คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี

 

โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง ประกันสำหรับผู้ช่วยคนเก่งในบ้านของคุณ แบ่งเบาภาระยามเจ็บป่วยหากต้องนอนโรงพยาบาล เลือกซื้อเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษา OPD, IPD และโควิด 19 หาความคุ้มครองดีๆ เพื่อดูแลคนที่ดูแลคุณ

 

หมายเหตุ

  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม) และ สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พลัส (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม)
คุ้มครองตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
Tags:

Related Products

Group life Insurance

โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง

เฮ้าส์คีฟปิ้ง ให้ความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับแม่บ้าน คนงาน คนขับรถ คนสวน ช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรักษา สร้างความอุ่นใจยามเจ็บป่วย

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept