การทำประกันชีวิตและสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัว แม้หลายคนจะอยู่ในช่วงวัยที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงจึงคิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องซื้อไว้ แต่เรื่องของโรคภัยใครจะคาดเดาได้ว่าเราจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่ แต่นอกเหนือจากการเลือกซื้อแบบประกันชีวิตและสุขภาพที่เหมาะกับตัวเอง แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสำรวจค่ารักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงค่าห้องของโรงพยาบาลด้วย เพราะแผนความคุ้มครองของแต่ละแบบประกันจะมีความคุ้มครองค่าห้องแตกต่างกันไป หากไม่ได้สำรวจข้อมูลตรงนี้คุณอาจพลาดโอกาสในการคุ้มครองได้ เมืองไทยประกันชีวิต จึงมีข้อมูลค่าห้องพักโรงพยาบาลทั่วประเทศ ฉบับปี 2563 มาอัปเดตเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อแบบประกันชีวิตและสุขภาพมาฝาก

ห้องเดี่ยวมาตราฐาน

ห้องเดี่ยวมาตราฐาน โรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลรัฐ

 • โรงพยาบาลรามาธิบดี 1,500 บาท
 • โรงพยาบาลตำรวจ 1,600 บาท
 • โรงพยาบาลกลาง 1,700 บาท
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2,000 บาท
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลราชวิถี 4,000 บาท

 

โรงพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 12,850 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ 11,300 บาท
 • โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 7,740 บาท
 • โรงพยาบาลธนบุรี 15,800 บาท
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 3,940 บาท
 • โรงพยาบาลลานนา 2,430 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 4,150 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 3,600 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 10,100 บาท
ห้องเดี่ยวมาตราฐาน โรงพยาบาลรัฐ

ห้อง ไอ.ซี.ยู

ห้อง ไอ.ซี.ยู

โรงพยาบาลรัฐ

 • โรงพยาบาลตำรวจ  600 บาท
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 600 บาท
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 700 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 800 บาท
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี 1,000 บาท

 

โรงพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 3,250 บาท
 • โรงพยาบาลนนทเวช  3,500 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ 3,900 บาท
 • โรงพยาบาลพระราม 9  4,500 บาท
 • โรงพยาบาลวิภาวดี 6,000 บาท

 

หมายเหตุ

ข้อมูลข้างต้นเป็นการสำรวจราคาจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโดยตรง ทั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละโรงพยาบาล กำหนด

ห้อง ไอ.ซี.ยู
นอนโรงพยาบาลค่าห้องประมาณเท่าไร?

เมื่อดูราคาห้องแต่ละโรงพยาบาลแล้ว หลายคนคงตัดสินใจได้ว่าการมีประกันชีวิตและสุขภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีกว่ายามเจ็บป่วย เพราะสิ่งที่จ่ายไปไม่ใช่แค่ค่ารักษาพยาบาลแต่ยังมีค่าห้อง ค่ายา ค่าผ่าตัด ฯลฯ ที่เพิ่มมาเป็นหางว่าว หรือบางท่านมีประกันชีวิตและสุขภาพอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองไม่มากพอ ดังนั้นการสำรวจค่ารักษารวมถึงค่าห้องจึงเป็นตัวช่วยตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

เมืองไทยประกันชีวิต เข้าใจถึงปัญหานี้ จึงขอเสนอความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) คุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ ยังคุ้มครอง โควิด-19 โรคร้ายทุกระยะ และโรคทั่วไป สูงสุด 5 ล้านบาท(1) จ่ายเบี้ยวันละไม่ถึง 55 บาทต่อวัน(2) ให้คุณคลายกังวลยามเจ็บป่วย

(1)กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2)สำหรับผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท  ชำระเบี้ยประกันรายปี

นอนโรงพยาบาลค่าห้องประมาณเท่าไร?

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept