การกายภาพบำบัด คือส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายจากการป่วย เข้ารับการผ่าตัด หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จึงควรได้รับการรักษาและกายภาพบำบัดควบคู่ไปกับการพักฟื้น เพราะการกายภาพบำบัดนั้นมีส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยลดความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บ เสริมสร้างความแข็งแรงและช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือเกือบปกตินั่นเอง

การกายภาพบำบัดคืออะไร ทำความเข้าใจกันหน่อย

การกายภาพบำบัดคืออะไร ทำความเข้าใจกันหน่อย

การทำกายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือการรักษา หรือฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

เช่น การใช้ความร้อน ความเย็น การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ให้ความร้อนลึก และเครื่องมือทางกายภาพอื่นๆ เช่น Ultrasound, แสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ, Shockwave เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าระงับปวด เครื่องดึงคอและดึงหลัง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยมือที่เรียกว่า Manipulation & Mobilization คือการยืดกล้ามเนื้อ (Stretching Exercise) การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ รวมทั้งดูแลด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธี ซึ่งเป้าหมายหลักในการทำกายภาพบำบัด คือ

 • ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังได้รับบาดเจ็บ : จากอุบัติเหตุ หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ
 • ช่วยรักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรังและปัญหาสุขภาพของเด็ก : อาจนื่องด้วยพันธุกรรมของเด็ก หรือโรคเรื้อรังของผู้ใหญ่ ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ จึงต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้อาการของโรคดีขึ้น
 • ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย : ผู้มีปัญหาสุขภาพจากโรค เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง และป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือปอด โรคเรื้อรัง อาจเกิดความพิการตามมา จึงต้องได้รับการกายภาพบำบัด
การกายภาพบำบัดคืออะไร ทำความเข้าใจกันหน่อย

ใครบ้างที่ควรทำกายภาพบำบัด

ใครบ้างที่ควรทำกายภาพบำบัด

  แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับการรักษากายภาพบำบัด ต้องเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย ป่วยเป็นโรค ได้รับผ่าตัด หรือมีปัญหาทางพันธุกรรม จึงต้องได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันผ่านการกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกาย ได้ฟื้นฟูและกลับมาสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติ หรือดีที่สุด โดยผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่ควรได้รับการกายภาพบำบัดมีดังนี้

 • ปวดหลังหรือปวดคอ
 • จำเป็นต้องเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Rehabilitation)
 • ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือประสบอุบัติเหตุ
 • ป่วยเป็นมะเร็ง
 • ต้องรับการรักษาบาดแผล
 • พิการที่แขนหรือขา
 • ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อ
 • ผู้ป่วยเด็กจะต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัด ในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพต่อไปนี้
 • มีพัฒนาการช้า
 • สมองพิการ
 • ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรม
 • พิการหรือได้รับบาดเจ็บที่กระดูกและกล้ามเนื้อ
 • มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจและปอด
 • มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
 • ได้รับยาหรือแอลกอฮอล์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
ใครบ้างที่ควรทำกายภาพบำบัด

ทำกายภาพบำบัด ต้องใช้เงินเท่าไร

ทำกายภาพบำบัด ต้องใช้เงินเท่าไร

ในส่วนของค่ารักษาบริการทำกายภาพบำบัด เพื่อให้ร่างกายกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ หรือเกือบปกติ เราได้รวบรวมค่ารักษาเบื้องต้น ในแต่ละโปรแกรมการรักษา ซึ่งระยะเวลาการทำกายภาพบำบัด ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการของแต่คน หากต้องเข้ารับการกายภาพอย่างต่อเนื่องค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างสูงขึ้น โดยสามารถประเมินราคาได้จากตารางดังต่อไปนี้

ทำกายภาพบำบัด ต้องใช้เงินเท่าไร

เราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย หากวันใดวันหนึ่ง ไม่สบาย ป่วยเป็นโรค ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องเข้ารับการผ่าตัด และอาจไม่ได้หายในทันที ต้องใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเข้ารับการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ไหนจะต้องจ่ายค่ารักษา แต่ถ้ามีประกันที่ดูแลโรคร้ายยอดฮิต ที่มีการรักษาเฉพาะทาง และอาจใช้เวลานานกว่าอาการจะดีขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เมืองไทยประกันชีวิตขอแนะนำความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์  ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ รวมทั้งค่ารักษากายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอก* การรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy ด้วยวงเงินความคุ้มครองตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคุณ

 • ความคุ้มครองค่ารักษากายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอก มีเฉพาะในแผนความคุ้มครอง 3-4 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : กายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างไร : POBPAD , ทำไมต้องกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด : โรงพยาบาล พญาไท

 
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept