จากสถานการณ์โควิด 19 ดูเหมือนว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นทางที่ดีที่สุดในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ เพราะช่วยลดอาการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิตให้น้อยลงได้ ซึ่งในตอนนี้ได้ทยอยฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนแล้ว และมีการเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่าน Line Official Account (Line OA) และ Mobile application “หมอพร้อม” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

3 สิ่งต้อง “พร้อม” ก่อนลงทะเบียน

3 สิ่งต้อง “พร้อม” ก่อนลงทะเบียน

การลงทะเบียน “หมอพร้อม” ในรอบแรก สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะมา และกำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งรอบนี้จะได้รับวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกา (AstraZeneca)

โดยการลงทะเบียนนั้นจำเป็นต้องดูองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 1. ต้องมีรายชื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน (whitelist) ซึ่งโรงพยาบาลที่ใช้บริการจะต้องส่งข้อมูลให้กับส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น
 2. สถานที่ที่เลือกจะไปฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ส่งสิทธิ์ของคุณตามข้อ 1 (อาจจะมีหลายแห่งก็ได้) จะต้อง “เปิดรับ Slot ฉีดวัคซีน” ซึ่งเป็นสิทธิ์ของโรงพยาบาลนั้น ๆ
 3. ลงทะเบียนผ่าน Line OA “หมอพร้อม” หรือ Mobile application “หมอพร้อม” ด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนก็ได้ หากคุณเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน (whitelist) และไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบมือถือ สามารถติดต่อโดยตรงกับโรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำ หรือ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม.

โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน “หมอพร้อม” รอบแรกนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด 19 คือ

 • กลุ่มผู้ที่เป็น 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 (ระยะสุดท้าย), โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำนวน 4.3 ล้านคน
 • กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน
3 สิ่งต้อง “พร้อม” ก่อนลงทะเบียน

ขั้นตอนการใช้งาน Line Official Account หมอพร้อม

ขั้นตอนการใช้งาน Line Official Account หมอพร้อม

LINE Official Account หมอพร้อม มีหน้าที่ช่วยเราตั้งแต่ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เลยทีเดียว ซึ่งขั้นตอนง่าย ไม่ยุ่งยาก และสะดวกสบาย สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลย

 1. เพิ่มเพื่อน หมอพร้อม LINE Official Account หรือสแกน QR Code หมอพร้อม
 2. ลงทะเบียนผู้ใช้งานหมอพร้อม โดยกรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และกดบันทึก สำหรับบัตรประชาชนแบบเก่า ให้ยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หากยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการข้อมูลหมอพร้อม เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง
 3. หากไม่มีข้อมูลในระบบ ให้ระบุ “กลุ่มเป้าหมาย” > กรอกข้อมูลของตัวเอง > กดบันทึก
 4. หากต้องการลงทะเบียนให้คนในครอบครัว เข้าไปที่เมนู “แก้ไขข้อมูลและบริการอื่นๆ” > กด “เพิ่มบุคคลอื่น” > ระบุความสัมพันธ์  > กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน  > กดบันทึก หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงผลยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ
 5. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้จองวันฉีดวัคซีน โดยกดเมนู “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” > กด “จอง” > กด “รับสิทธิ์” > ทำแบบคัดกรองก่อนรับวัคซีน > กดบันทึก หมอพร้อมจะทำการบันทึกข้อมูลการคัดกรองของคุณ
 6. ตรวจสอบแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน > กด “ยินยอม” > ระบุวันที่สะดวกมาฉีดวัคซีน > เลือกจังหวัด โรงพยาบาล ระบุวันและเวลา > กดยืนยัน หมอพร้อมจะทำการยืนยันการนัดหมายเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ของคุณ
 7. หากต้องการเปลี่ยนวันนัดฉีดวัคซีน กดเมนู “ข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1” > กด “เปลี่ยนการจอง” > เลือกโรงพยาบาล วันและเวลาใหม่อีกครั้ง > กดยืนยัน หมอพร้อมจะทำการยืนยันนัดใหม่ให้คุณ และจะแจ้งเตือนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันนัด 1 วัน

 8. หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยัน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น และแจ้งเตือนให้ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และแจ้งเตือนประเมินหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังจากฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน

 9. เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม คุณจะได้รับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 และ QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วย

  คลิปอธิบายขั้นตอนการใช้งาน LINE Official Account หมอพร้อมv.2

ขั้นตอนการใช้งาน Line Official Account หมอพร้อม

สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและ LINE Official Account หมอพร้อม หรือเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดและพื้นที่ชนบท จะมี อสม. ในพื้นที่เข้าไปสำรวจข้อมูล หรือสามารถไปแจ้งความประสงค์ผ่าน รพ. สต ใกล้บ้านด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งข้อมูลจากทั้ง 2 ช่องทางนี้ก็เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบหมอพร้อมเหมือนกัน หากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งาน หมอพร้อม สามารถติดต่อที่ ศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” โทร. 02-792-2333 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. หรืออัพเดตข้อมูลที่ Facebook หมอพร้อม ได้เลย

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว อย่าลืมมองหาประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตมาเพิ่มความอุ่นใจในสถานการณ์แบบนี้ชัวร์กว่า เพราะคุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ รวมถึงโรคโควิด 19 และการแพ้วัคซีนโควิด 19 ก็คุ้มครอง! เริ่มรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.64 ดูแลสุขภาพยาวๆ จนถึงอายุ 99 ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 80 ปี และยังสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองที่ต้องการได้ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาทต่อปี คุ้มครองคุ้มค่าแบบนี้ เลือกประกันสุขภาพแบบที่ต้องการได้เลย

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข , รพ. พระราม 9 , Facebook หมอพร้อม

Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

Health Insurance

Extra Care Plus Campaign

Top up on your existing welfare

Get more with top-up medical coverage on your existing welfare up to 500,000 Baht (1) and monthly premium of a few hundred Baht.

Health Insurance

D Kids Campaign

D Kids for Your Kids/ D Kids, the Start of Care

Because childhood is the start of crucial development, provide your children with health coverage from the beginning for your peace of mind in time of their sickness.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept