สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับทุกคน ไม่ว่าจะวัยเรียน วัยทำงาน รวมไปถึงวัยเกษียณ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ คือ ไอเท็มที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมากขึ้น เชื่อว่าคงมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะเลือกประกันชีวิตอย่างไร บ้างอาจถูกชี้ชวนทั้งที่ไม่ได้อยากซื้อ แล้วประกันชีวิตคืออะไร มีกี่ประเภท แบบไหนกันนะคือสิ่งที่เรากำลังตามหา และช่วยให้เราสามารถวางแผนดูแลชีวิตและดูแลสุขภาพในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ ถ้าอยากรู้ตามไปดูพร้อมๆ กันเลย

ประกันชีวิต ใช่แบบที่คิดไหม ?

ประกันชีวิต ใช่แบบที่คิดไหม ?

ชีวิตของคนเราคงไม่มีใครหลีกเลี่ยงเรื่องการเกิด แก่ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือ เสียชีวิตได้ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ ประกันชีวิตคือคำตอบ

 

ประกันชีวิต หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต ในทางกฎหมายมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ "ผู้เอาประกัน" มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับ "บริษัทประกันชีวิต" เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรืออยู่ครบตามสัญญา "บริษัทประกันชีวิต" มีหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทน เรียกว่า "ทุนประกันชีวิต" ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์

 

ประกันชีวิต จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ความคุ้มครองชีวิต สามารถมอบเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวผู้อยู่ข้างหลัง ถือเป็นการลดความเสี่ยงความเสียหายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันได้

 

ปัจจุบันสัญญาประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แบบประกันชีวิตพื้นฐาน และแบบประกันชีวิตพิเศษ ดังนี้

ประกันชีวิต ใช่แบบที่คิดไหม ?

นี่หรือคือ Whole Life Insurance
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

นี่หรือคือ Whole Life Insurance ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

แบบประกันชีวิตพื้นฐาน

 

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

 

ในสถานการณ์แบบนี้ ทุกคนล้วนต้องการหลักประกันให้กับตัวเองและคนที่รักทั้งนั้น

 

  ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นประกันพื้นฐานรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตระยะยาวถึงอายุ 99 ปี จุดเด่นของแบบประกันนี้ คือ เบี้ยประกันไม่แพง ได้รับเงินคืนเมื่อครบระยะเวลา แบบประกันประเภทนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีทุนประกันชีวิตและความคุ้มครองระยะยาว เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว หรือลูกหลาน นอกจากนี้ ยังนิยมซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแนบเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เพราะโดยปกติเราจะต้องการความคุ้มครองสุขภาพระยะยาว จึงควรซื้อประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิเสธการต่อความคุ้มครองสุขภาพ

 

ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ส่วนเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท (เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท)

นี่หรือคือ Whole Life Insurance ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

Term Insurance เติมความมั่นใจ
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

Term Insurance เติมความมั่นใจ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

 

คุ้มครองระยะสั้น ป้องกันหนี้สิน

 

  ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา  เป็นประกันชีวิตที่เน้นเรื่องของความคุ้มครองชีวิต คือ จะได้รับผลประโยชน์ต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น ซี่งเป็นการคุ้มครองระยะสั้น ที่มีระยะเวลาความคุ้มครองไม่นานนักประมาณ 5-20 ปี

และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเบี้ยก็จะสูงขึ้น โดยลักษณะของประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีระยะเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์แน่นอน จ่ายเบี้ยประกันคงที่ และอีกแบบ คือ ทุนประกันลดลงเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยจ่ายเบี้ยครั้งเดียวหรือคงที่ตลอดสัญญา เช่น ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MRTA) เวลาที่เรากู้ซื้อบ้าน

 

ข้อดีของประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ ได้ความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันน้อย เหมาะกับคนที่มีงบจำกัด เช่น ลูกยังเล็ก ต้องการมีหลักประกัน หรือต้องการใช้เป็นหลักค้ำประกันในการจ่ายหนี้ เช่น สินเชื่อบ้าน เป็นต้น

 

นอกจากนี้ เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

Term Insurance เติมความมั่นใจ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

Saving Insurance อุ่นใจ เตรียมไว้เพื่ออนาคต ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

Saving Insurance อุ่นใจ เตรียมไว้เพื่ออนาคต ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

 

อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการออม มีไว้จะสถานการณ์ไหนก็อุ่นใจ

 

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ส่วนของการออมทรัพย์ คือส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด

 

สำหรับจุดเด่นของแบบประกันนี้ นอกจากการันตีเงินต้นและผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารแล้ว ยังมีความคุ้มครองชีวิต และสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ส่วนเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท (เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท)

 

เหมาะสำหรับคนที่ชอบออมเงิน หรือวางแผนเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะกลาง แต่หากใครต้องการสภาพคล่องอาจต้องมองหาผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ ให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับความต้องการ

Saving Insurance อุ่นใจ เตรียมไว้เพื่ออนาคต ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

Annuity Insurance Retire สบายใจ ประกันชีวิตแบบบำนาญ

Annuity Insurance Retire สบายใจ ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เกษียณสบายใจ เตรียมแผนบำนาญไว้ มั่นใจทุกสถานการณ์

 

  ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงยามเกษียณ โดยผู้ถือกรมธรรม์ต้องออมเงินจนถึงอายุเกษียณ และจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำนาญจนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี นอกจากเงินส่วนนี้แล้วก็ยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

จุดเด่นของแบบประกันนี้ คือ การการันตีเงินได้ที่แน่นอนหลังเกษียณ ได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไป สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน ต้องการความคุ้มครองชีวิตและสิทธิลดหย่อนภาษี

 

หมายเหตุ

สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทำประกันชีวิตแบบบำนาญกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย จ่ายเบี้ยประกันภัยครบก่อนได้รับผลประโยชน์ โดยจะมีการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่ออายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น และมีการกำหนดการจ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ

Annuity Insurance Retire สบายใจ ประกันชีวิตแบบบำนาญ

Investment-Linked Life Insurance ครบจบในกรมธรรม์เดียว
ประกันชีวิตควบการลงทุน

Investment-Linked Life Insurance ครบจบในกรมธรรม์เดียว ประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันชีวิตแบบพิเศษ

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ให้คุณมั่นใจ ได้ครบทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุน

 

  ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นประกันชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการลงทุนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) และประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) ซึ่งมีจุดเด่นดังนี้

 

ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) คือ แบบประกันที่มีความยืดหยุ่นสูง กำหนดระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกัน ระยะเวลาความคุ้มครอง ปรับเพิ่มหรือลดทุนประกันชีวิต การลงทุน และสุขภาพได้ จะถอนเงินลงทุนในกรมธรรม์มาใช้จ่าย หรือเติมเงินลงทุนเข้าไปก็ได้ ทั้งยังสามารถเลือกการลงทุนได้เองผ่านกองทุนรวมชั้นนำ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันอื่นๆ

 

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) คือ แบบประกันที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน การันตีผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทประกันรับรองไว้ เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุน รวมทั้งปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระและจำนวนครั้งที่ชำระได้

Investment-Linked Life Insurance ครบจบในกรมธรรม์เดียว ประกันชีวิตควบการลงทุน

Senior Insurance หายห่วงไม่ต้องตรวจสุขภาพ กับประกันชีวิตเฉพาะผู้สูงอายุ

Senior Insurance หายห่วงไม่ต้องตรวจสุขภาพ กับประกันชีวิตเฉพาะผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตเฉพาะผู้สูงอายุ

 

เพราะอายุไม่ใช่ข้อจำกัดของชีวิต... ให้วัยเก๋าได้เต็มที่กับทุกกิจกรรมอย่างสบายใจ

 

  ประกันชีวิตเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บสำหรับคนที่มีอายุระหว่าง 50-75 ปี เป็นประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและอยากจะสร้างเงินมรดกไว้ให้ลูกหลาน แต่มีสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัว ทำให้ไม่สามารถทำประกันชีวิตแบบทั่วไปได้

 

ที่มา :

🔖 บทความ “แบบประกันมีหลากหลาย แล้วแบบไหนเหมาะกับเรา” 
โดย ราชันย์ พันทองหลาง, AFP™ ฝ่ายสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน

Senior Insurance หายห่วงไม่ต้องตรวจสุขภาพ กับประกันชีวิตเฉพาะผู้สูงอายุ
Tags:

Related Products

Happiness by Design - mDesign

Coverage Until Attaining the Age of 99

Unit-linked life insurance is designed to be flexible for financial planning to support every step of your life together with health rider for your comfort.

Retirement

Muang Thai Return Retire Campaign

Happy retirement with the maximum of 520% annuity(1)

Pay premium for only 5 years and receive annuity after retirement of up to 520%(1), maximum tax deduction of 300,000 Baht and life coverage before retirement of up to 150%(2).

Life Protection

Hundreds Baht of Premium with Coverage Worth Millions(1)

Pay for 20 years to Receive Coverage Until Attaining the Age of 99

Deliver security to your family and loved ones through whole life insurance which will be by your side at every moment by paying premium for 20 years and receiving coverage until attaining the age of 99.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept