ไขข้อข้องใจ…ประกันแบบไหนใช่สำหรับคุณ

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินหรือรู้จักเกี่ยวกับประกันชีวิตกันมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หลายคนคงตระหนักและให้ความสำคัญกับประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพมากขึ้น

นอกจากประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพแบบทั่วไปแล้ว ยังมีประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) ซึ่งเป็นประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิต และโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งยังสามารถเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพได้ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน

อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายคนที่สงสัยว่าประกันชีวิตควบการลงทุนคืออะไร และเหมาะกับใคร รวมไปถึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้ออย่างไร วันนี้เราจะไขข้อข้องใจและพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ให้มากขึ้น

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์

ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์ คือ ประกันรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้เป็นตัวช่วยวางแผนความคุ้มครองชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน ด้วยการผสมผสานระหว่าง “ประกันชีวิต” ที่ให้ความคุ้มครอง และ “กองทุนรวม” ที่ให้ผลตอบแทน ผู้เอาประกันภัยสามารถออกแบบการประกันชีวิตและการลงทุนด้วยตัวเอง ทั้งการจ่ายเบี้ย ความคุ้มครองชีวิต และสามารถเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ ตลอดจนการลงทุนผ่านกองทุนรวมหลากหลายนโยบายที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ทั้งยังสามารถถอนหรือเพิ่มเงินลงทุนในกรมธรรม์ได้ตลอดเวลา

 

และด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแตกต่างจากประกันแบบทั่วไป ผู้เอาประกันภัยยังสามารถกำหนดสัดส่วนระหว่างส่วนความคุ้มครองชีวิตและส่วนเงินลงทุนได้ เช่น ช่วงเริ่มต้นมีครอบครัว อาจมีภาระเยอะ มีลูกในวัยเรียน ต้องการความคุ้มครองชีวิต ก็เลือกความคุ้มครองชีวิตสูงๆ แต่ส่วนลงทุนจะน้อย เมื่อภาระลดลง อาจปรับลดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตลง เพื่อให้มีส่วนของการลงทุนมากขึ้น ทำให้สามารถเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณได้

 

ยูนิตลิงค์ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการนำมาวางแผนการเงินในระยะยาว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแผนการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน การสร้างความมั่นใจให้ครอบครัว การเตรียมค่าเล่าเรียนให้ลูก การต่อยอดธุรกิจ หรือแผนเกษียณของตนเอง

ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์
เบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ เบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองชีวิต

เบี้ยประกันภัย

ประกันชีวิตทั่วไป : เบี้ยประกันภัยเป็นอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อ เพศ และอายุ

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : สามารถเลือกจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จะชำระได้เอง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่ม/ลด หรือพักการชำระเบี้ยประกันภัยได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 

ความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตทั่วไป : รับความคุ้มครองชีวิตเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ตามที่ระบุในกรมธรรม์

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : มีโอกาสได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้ามูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ เบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์
นโยบายการลงทุนและผลตอบแทน

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ นโยบายการลงทุนและผลตอบแทน

นโยบายการลงทุน

ประกันชีวิตทั่วไป : บริษัทประกันชีวิต จะเป็นผู้นำเงินไปลงทุน

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : ผู้เอาประกันภัย เลือกลงทุนในกองทุนรวมเอง โดยบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เลือกลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตคัดเลือกมาแล้วเท่านั้น

 

ผลตอบแทน

ประกันชีวิตทั่วไป : ให้ผลตอบแทนคงที่แน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในแบบประกันภัย ซึ่งอัตราผลตอบแทนจะไม่สูง เนื่องจากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : ไม่การันตีผลตอบแทนจากการลงทุน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ นโยบายการลงทุนและผลตอบแทน

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์
สภาพคล่อง ​การเปิดเผยค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ด้านภาษี

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ สภาพคล่อง ​การเปิดเผยค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ด้านภาษี

สภาพคล่อง หรือการไถ่ถอนเงินมาใช้จ่าย

ประกันชีวิตทั่วไป : สามารถกู้มูลค่าเงินสดจากรมธรรม์ (มีดอกเบี้ย) หรือเวนคืนกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองชีวิตจะสิ้นสุดลง

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : สามารถถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ โดยยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตราบที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ และไม่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 

การเปิดเผยค่าใช้จ่าย

ประกันชีวิตทั่วไป : ไม่มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ แก่ผู้เอาประกันภัย

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : เปิดเผยค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ทั้งหมดแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างชัดเจน

 

ผลประโยชน์ด้านภาษี*

ประกันชีวิตทั่วไป : สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน : ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันชีวิตและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมส่วนการลงทุน) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ประกันชีวิตแบบทั่วไป VS ยูนิตลิงค์ สภาพคล่อง ​การเปิดเผยค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ด้านภาษี

Introducting เมืองไทยยูนิตลิงค์

Introducting เมืองไทยยูนิตลิงค์

เมืองไทยประกันชีวิต เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คุณมั่นใจทุกการวางแผน ทั้งเรื่องชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพ และการลงทุน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

 

mDesign จ่ายเบี้ยสบายๆ รายงวด คุ้มครองยาวถึงอายุครบ 99 ปี* ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

 

mGrow 615 สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี ให้ความคุ้มครองยาว 15 ปี การันตีคุ้มครองชีวิต 15 ปี แม้ภาวะการลงทุนจะผันผวน พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2% ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7**

 

mOne คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี*

 

mOnePlus พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 150% ของเบี้ยประกันภัยที่จ่ายเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี*

 

หมายเหตุ

* ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์

** ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องครบทุกงวดตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โดยไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยถอนเงินจากกรมธรรม์โดยการหักเงินจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยใช้สิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย จะได้รับโบนัส 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ได้รับชำระแล้วตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6

 

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวัน 11/10/64

 

🔖 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Introducting เมืองไทยยูนิตลิงค์
Tags:

Related Products

Happiness by Design - mDesign

Coverage Until Attaining the Age of 99

Unit-linked life insurance is designed to be flexible for financial planning to support every step of your life together with health rider for your comfort.

mGrow 615

Pay premium for only 6 years for 15-year coverage period

Pay Single Premium for Life Coverage and Long-Term Investment - mOne

Life Coverage Until Attaining the Age of 99

Life coverage and investment in one product! Pay once for coverage and investment until attaining the age of 99

mOnePlus

Life coverage until attaining the age of 99*

Provide future security for you and your family, life coverage, and return that match your style, together with coverage and investment opportunity until attaining the age of 99* through single payment.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept