เคยเป็นหรือไม่เมื่อมีอาการปวดท้อง ปวดหัว หรือไม่สบายตัวเพียงเล็กน้อย ก็เริ่มเสิร์ชหาอาการในเว็บไซต์กันแล้ว พอดูข้อมูลมาก ๆ ก็คิดว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายไปแล้ว ยิ่งสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุด หากมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็เริ่มระแวงแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงมีพฤติกรรมแบบนี้กันมาก เพราะจากสถิติแล้วจะพบว่าคนไทยส่วนมากเชื่อข้อมูลในเว็บไซต์และใช้เวลาบนโลกออนไลน์ไปเกือบครึ่ง! มีอะไรบ้างมาดูกัน

ปี 2563 คนไทยอยู่บนโลกออนไลน์ 11.25 ชม. ต่อวัน!

ปี 2563 คนไทยอยู่บนโลกออนไลน์ 11.25 ชม. ต่อวัน!
จากสถานการณ์โควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลให้มีการเรียนออนไลน์ และทำงาน Work from home กันมากขึ้น จะเห็นได้จากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปี 2563 พบว่า คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงเกินวันละ 11 ชม. และเมื่อแบ่งตามเจเนอเรชันจะพบว่า กลุ่ม Gen Y (อายุ 20-39 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ 12 ชั่วโมง 26 นาที รองลงมาคือ Gen Z (อายุน้อยกว่า 20 ปี) 12 ชั่วโมง 8 นาที Gen X (อายุ 40-55 ปี) 10 ชั่วโมง 20 นาที ส่วน Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 41 นาที 
ปี 2563 คนไทยอยู่บนโลกออนไลน์ 11.25 ชม. ต่อวัน!

คนไทย 70% เชื่อข่าวปลอมเรื่องสุขภาพมากที่สุด

คนไทย 70% เชื่อข่าวปลอมเรื่องสุขภาพมากที่สุด

เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วอะไรคือสิ่งที่คนไทยเสิร์ชและเชื่อมากที่สุด? แน่นอนว่าสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ต้องหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพ ซึ่งจากการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร์ "นิด้า" พบว่า คนไทยที่อายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 70% เชื่อ "ข่าวปลอม" เรื่องสุขภาพมากที่สุด เพราะมองว่าข่าวสุขภาพในสื่อออนไลน์นั้นมีความทันสมัย ดึงดูดความสนใจ และมีการนำเสนอที่น่าติดตาม โดยเชื่อข่าวปลอมโรคมะเร็งถึง 70% และโรคโควิด 19 ถึง 60% ที่สำคัญเมื่อเจอข่าวปลอมเกี่ยวกับสุขภาพแล้วยังมีพฤติกรรมแชร์ข่าวปลอมนั้นซ้ำ 66.2% แต่ก็ยังมีคนไม่สนใจข่าวปลอมนั้น 54.7% และมีเพียง 24.5% ที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อความมั่นใจ

คนไทย 70% เชื่อข่าวปลอมเรื่องสุขภาพมากที่สุด

ดังนั้น ยิ่งเราใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตนานเท่าไร ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเชื่อข้อมูลในสิ่งที่เราค้นหามากขึ้น เจ็บนิดปวดหน่อยจึงนึกว่าป่วยโรคร้ายยิ่งเพิ่มความกังวล เพราะหากเจ็บป่วยขึ้นมาจะเอาค่ารักษาพยาบาลจากไหน? หากเจอโรคร้ายแรงอาจกระทบค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพิ่มความอุ่นใจด้วยแผนวามคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีนโควิด 19 โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง หากเจ็บป่วยขึ้นมา ก็สามารถเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำได้ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาท ต้องการแบบไหนก็เลือกได้ ดูแลสุขภาพยาว ๆ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 80 ปี จนถึงอายุ 99 ปี* เลือกประกันสุขภาพแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการได้

 

*สำหรับความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ และ ดีเฮลท์ 

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย 
  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
  • การปรับลดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 

 

ที่มา: สืบค้นเมื่อวันที่ 02/08/64

กรุงเทพธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 12/04/64)

กรุงเทพธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/64)

Hfocus (ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/63)

Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Kids Campaign

D Kids for Your Kids/ D Kids, the Start of Care

Because childhood is the start of crucial development, provide your children with health coverage from the beginning for your peace of mind in time of their sickness.

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept