ปีใหม่นอกจากเป็นเทศกาลที่สำคัญของคนทั่วโลกแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ทั้งกับตัวเองและคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรัก โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแลไปด้วยกัน และในปี 2565 นี้ ลองมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพรับปีใหม่พร้อมทุกคนในครอบครัว ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวในระยะยาว เวลาเจ็บป่วยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล มาดูกันว่ามีแบบไหนบ้าง

โครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า

โครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า

หากคนในครอบครัวเป็นฟรีแลนซ์ หรือเป็นพนักงานที่พึ่งเริ่มทำงาน ยังไม่มีสวัสดิการ หรือมีสวัสดิการอยู่แล้วแต่ไม่ครอบคลุม หากเจ็บป่วยอาจต้องจ่ายส่วนต่าง และถ้าไม่ได้เก็บเงินส่วนนี้ไว้อาจทำให้มีปัญหาการเงินในอนาคตได้ เพื่อความอุ่นใจยามเจ็บป่วยก็มีผู้ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล เลือกโครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัดด้วยการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งโรคร้ายแรงและโรคทั่วไป รวมสูงสุด 500,000 บาท* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง พร้อมคุ้มครองค่าห้องเพิ่มอีกสูงสุดวันละ 4,000 บาท*

โครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health)

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health)

สำหรับคนในครอบครัวที่มีประกันสุขภาพกันอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองไม่มากพอและไม่ตอบโจทย์ยามเจ็บป่วย เพราะสุดท้ายก็ต้องควักเงินเก็บส่วนอื่นมาจ่ายส่วนต่าง อยากได้ความคุ้มครองเพิ่ม สามารถอัปเกรดวงเงินจากประกันสุขภาพที่มี กับ ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health)หากแอดมิทก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียว 1-5 ล้านบาท ต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ดูแลค่ารักษายามเจ็บป่วย ทั้งจาก โควิด 19 โรคระบาด โรคทั่วไป หรือโรคร้ายแรง สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 - 80 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี ให้คุณได้สบายใจ คลายกังวล กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health)

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์
เมื่อพ่อแม่หรือคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วง หากเกษียณแล้วยามเจ็บป่วยถ้าไม่ได้วางแผนการเงินไว้ อาจต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหนัก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ร่างกายไม่แข็งแรงดังเดิมความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้น การมีประกันสุขภาพแบบคุ้มครองยาว ครอบคลุมครบ พร้อมวงเงินความคุ้มครองสูงก็สามารถตอบโจทย์ได้ กับ ความคุ้มครองสุขภาพอีลิท เฮลท์ตอบโจทย์การเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล 20-100 ล้านบาทต่อปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองโรคโควิด 19 โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไปและอุบัติเหตุ
ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

มาเริ่มต้นปีไปพร้อมกับการวางแผนดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่ายจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ให้ทุกคนในครอบครัวมั่นใจ ด้วยแผนประกันสุขภาพที่ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้  ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี พร้อมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท

Step ahead, Step ไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ฝากสุขภาพของคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

หมายเหตุ

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น 
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept