มนุษย์ออฟฟิศที่มีรายรับทางเดียวอย่างเรา ๆ  พออยากมีรายได้เพิ่มก็ไม่ค่อยมีเวลาทำงานแบบอื่น การลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้จึงเป็นอีกทางเลือกที่หลายคนสนใจ แต่การลงทุนแบบไหนที่จะตอบโจทย์กับมนุษย์ออฟฟิศที่ทำงานเต็มวัน พร้อมให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ที่สำคัญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ได้ประโยชน์หลายต่อแบบนี้ตามมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อันดับแรกในการลงทุนก็ต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอย่าง “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรือ Provident Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินสำรองเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเกษียณอายุ โดยเงินกองทุนจะมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อเป็น “เงินสะสม” ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้สะสมได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือน แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ และนายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อเป็น “เงินสมทบ” เข้าเป็นประจำทุกครั้งที่จ่ายเงินเดือนในอัตราตั้งแต่ 2-15% ฉะนั้นการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยิ่งเราสะสมมากเท่าไร ก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญยังสามารถนำเงินสะสมในแต่ละปีไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาท จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) จะเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งเงื่อนไขในการลงทุนจะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยต้องซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า ส่วนการขายคืนหน่วยลงทุน จะขายได้ก็เมื่อเราหรือผู้ลงทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ที่สำคัญยังสามารถลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อหน่วยลงทุน ได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

แบบประกันออมทรัพย์

แบบประกันออมทรัพย์
ขาดไม่ได้เลยสำหรับมนุษย์ออฟฟิศกับการลงทุนในแบบประกันออมทรัพย์ ที่ออกแบบมาให้ผู้ถือกรมธรรม์ออมเงิน แถมยังได้ความคุ้มครองด้วย และจุดสำคัญของแบบประกันออมทรัพย์ที่ต้องถูกใจทุกคนเลยก็คือ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแม้ว่าเศรษฐกิจจะผันผวน เพราะการันตีเงินลงทุนไม่สูญหาย พร้อมรับผลตอบแทนที่แน่นอนในรูปแบบเงินจ่ายคืนในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี อีกด้วย ลงทุนแบบเดียวแต่คุ้มถึง 3 ต่อ ได้ทั้งออมเงิน คุ้มครองชีวิต และลดหย่อนภาษี
แบบประกันออมทรัพย์

เห็นแนวทางการลงทุนแล้วการวางแผนและลงมือทำตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และอย่าลืมมองหาแบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง เพราะนอกจากได้รับความคุ้มครองตามแบบประกันที่ซื้อแล้ว ยังสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

  • ประกันชีวิตทั่วไป (ไม่เกิน 100,000 บาท)
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ (สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 300,000 บาท)
  • ประกันสุขภาพตนเอง (ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วไม่เกิน 100,000 บาท)
  • ประกันสุขภาพบิดา-มารดา (ไม่เกิน 15,000 บาท)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร.1766 

  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 19/10/64


🔖 iTAX (ข้อมูล ณ วันที่ 25/03/64)

🔖 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

🔖 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tags:

Related Products

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept