ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ในบ้านเรายังคงมีต่อเนื่องและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด อากาศที่เราสูดดมเข้าไปในแต่ละวันนั้นกลับมีฝุ่นขนาดเล็กจิ๋วลอดผ่านการกรองของขนจมูก เข้าไปยังหลอดลมจนถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดในร่างกาย ซึ่งหากสูดดมนานเข้าจะเกิดการสะสมในร่างกายจนกลายเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ และอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

ขนาดจิ๋วแต่อันตรายไม่ได้จิ๋วแบบนี้ เรามาดูกันว่า PM2.5 เป็นปัจจัยทำให้ป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง และกลุ่มเสี่ยงไหนควรหลีกเลี่ยงอันตรายจากฝุ่นจิ๋วนี้ ไปอ่านข้อมูลที่เรานำมาฝากกันได้เลย

อันตรายจาก PM2.5 ที่มีต่อร่างกาย

อันตรายจาก PM2.5 ที่มีต่อร่างกาย

PM2.5 เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ควันจากการเผาขยะ เผาหญ้า ควันธูปหรือบุหรี่ กระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสร้าง PM2.5 ในอากาศแล้ว ยังมีมลพิษอื่น ๆ ปนเปื้อนออกมาอีกด้วย เช่น สารไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนัก โดย PM2.5 มีอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนี้

 • อันตรายต่อทางเดินหายใจและปอด
  PM2.5 และมลพิษในอากาศส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจและปอด ด้วยขนาดที่เล็กมาก ๆ ของ PM2.5 จึงสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้อาการของผู้ป่วยโรคหอบหืดกำเริบ หรือทำให้คนปกติป่วยเป็นหอบหืดได้เช่นเดียวกัน หากเราสูดดมเอาฝุ่นและมลพิษเข้าสู่ร่างกาย สะสมเป็นเวลานาน ๆ อาจเป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้
 • อันตรายต่อหัวใจ
  การหายใจเอา PM2.5 เข้าสู่ร่างกายติดต่อระยะหนึ่ง จะส่งผลให้เกิดการตกตะกอนภายในหลอดเลือด ทำให้เกิดหัวใจวาย หลอดเลือดสมองตีบ นอกจากนี้ มลพิษทางอากาศยังมีผลต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายเฉียบพลันได้
 • อันตรายต่อสมอง
  ด้วยขนาดที่เล็กมาก ๆ ของ PM2.5 ทำให้เข้าสู่กระแสเลือดและเกิดการสะสม จนส่งผลให้เลือดมีความหนืด ความดันโลหิตสูง เสี่ยงเกิดลิ่มเลือดในสมอง หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวจนทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก และเป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และเสียชีวิต
อันตรายจาก PM2.5 ที่มีต่อร่างกาย

4 กลุ่มเสี่ยงอันตรายจาก PM2.5

4 กลุ่มเสี่ยงอันตรายจาก PM2.5

ความเสี่ยงเจ็บป่วยจาก PM2.5  นั้นมากน้อยขึ้นอยู่กับสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายด้วย ซึ่งกลุ่มเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัว ยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น

 1. เด็ก เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังมีภูมิคุ้มกันน้อย รวมถึงอวัยวะในร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ เมื่อ PM2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือดได้ง่าย จะทำให้ไปขัดขวางการเจริญเติบโตของระบบต่าง ๆ และเสี่ยงเจ็บป่วยภายหลังได้

 2. หญิงมีครรภ์ นอกจาก PM2.5 ส่งผลเสียต่อสุขภาพคุณแม่แล้ว ยังส่งผลต่อทารกในครรภ์อีกด้วย โดยมีผลต่อการคลอดก่อนกำหนด เสี่ยงแท้ง และเพิ่มอัตราการตายของทารกในครรภ์

 3. ผู้สูงอายุ : พออายุมากขึ้น ส่งผลให้อวัยวะของร่างกายเสื่อมถอยและทำงานลดลง ภูมิคุ้มกันโรคจึงลดตามไปด้วย หากกลุ่มผู้สูงอายุได้รับ PM2.5 มาก ๆ อาจทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหอบหืดได้

 4. ผู้ป่วยหรือมีโรคประจำตัว : กลุ่มเสี่ยงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะจะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป อาจทำให้โรคกำเริบหรือรุนแรงจนเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ดังนี้ 1.กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 2.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 3.กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และ 4.กลุ่มโรคตาอักเสบ

4 กลุ่มเสี่ยงอันตรายจาก PM2.5

วิธีป้องกันตัวจาก PM2.5

วิธีป้องกันตัวจาก PM2.5

อันตรายของฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างมาก เราจึงต้องป้องกันตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงเจ็บป่วยจากอันตรายของฝุ่น PM2.5 ดังนี้

 • หน้ากาก : ควรใส่มาสก์ปิดจมูกที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่นได้สูง เช่น หน้ากาก N95 กรองได้อย่างน้อย 95% และหน้ากาก N99 กรองได้มากถึง 99% โดยสวมให้ถูกต้องตามวิธีที่ระบุไว้ กระชับหน้ากากให้แนบสนิท และไม่ควรใช้ซ้ำ
 • โหลดแอป : ควรโหลดแอปพลิเคชันเช็กคุณภาพอากาศเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อเช็กค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน เช่น  Asia Air Quality (Android), Global Air Quality (Android) และ Air Quality Index (iOS)
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้าน : การสูดดมหรือสัมผัสฝุ่น PM2.5 มาก ๆ โดยเฉพาะตอนออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิ่งเพิ่มการสูดเอาละอองฝุ่นเข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดมากขึ้นตามไปด้วย 
 • อยู่บ้าน ปิดหน้าต่างให้มิดชิด : ในช่วงที่มีค่าฝุ่นสูง หากเป็นไปได้ควรอยู่บ้านหรือในอาคารจะดีกว่า ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด และหากมีเครื่องฟอกอากาศ ควรเปิดเครื่องฟอกเพื่อช่วยกรองฝุ่นเล็ก ๆ ให้อากาศภายในให้ดียิ่งขึ้น
 • งดสูบบุหรี่ หรือสร้างฝุ่นควัน : การสูบบุหรี่หรือสูดดมควันต่าง ๆ ยิ่งทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราแย่ลง เสี่ยงเป็นหอบหืด หรือมะเร็งปอดได้อีกด้วย
วิธีป้องกันตัวจาก PM2.5

AQI เท่าไหร่อันตรายต่อสุขภาพ?

AQI เท่าไหร่อันตรายต่อสุขภาพ?

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) จะใช้เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ของประเทศไทย สามารถแบ่งเป็น 5 ระดับด้วยกัน ดังนี้

 • 0 – 25 (คุณภาพอากาศดีมาก) : เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้ง
 •  26 – 50 (คุณภาพอากาศดี) : ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
 • 51 – 100 (ปานกลาง) : ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากเริ่มมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
 • 101 – 200 (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) : คนทั่วไปควรเฝ้าระวัง หากมีอาการ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง อาจสวมหน้ากากหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ถ้ามีอาการ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดหัว หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
 • 201 ขึ้นไป (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) : ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และควรพบแพทย์หากมีอาการทางสุขภาพ
AQI เท่าไหร่อันตรายต่อสุขภาพ?

PM2.5 ยังคงมีมาเรื่อย ๆ เราจึงควรป้องกันตัวเองให้ดีเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากอันตรายของฝุ่นจิ๋วพวกนี้ การป้องกันตัวที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ที่มีปัจจัยมาจาก PM2.5 ในภายหลังได้ เช่นเดียวกับการซื้อประกันสุขภาพที่ต้องมีไว้ตั้งแต่ตอนที่สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย เพื่อจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ เพราะประกันสุขภาพไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนซื้อ เราจึงต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ 

พลัสความคุ้มครองสุขภาพอย่างเหนือระดับ เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต Elite Health Plus เหมาจ่ายตามจริง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี +เข้ารักษาได้ทุก รพ. ทั่วไทยหรือทั่วทุกมุมโลก(1) คุ้มครองทั้งโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองครบทั้ง IPD และ OPD(2) เบี้ยวันละไม่ถึง 83 บาท(3)

 

✔ คุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน แบบเหมาจ่ายตามจริง หรือ ห้องเดี่ยวพิเศษก็คุ้มครอง 10,000 - 25,000 บาทต่อวัน

✔ คุ้มครองค่าห้อง ICU แบบจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน

✔ ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งแบบเคมีบำบัดและแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) การวินิจฉัยแบบ MRI และการฟอกไตโดยไม่ต้องแอดมิท

✔ เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล

✔ เลือกซื้อเพิ่มได้ ความคุ้มครองคลอดบุตร หรือ แพ็กตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม ฉีดวัคซีน และค่ารักษาทางสายตา ได้ตามใจ

 

ซื้อวันนี้! ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% สูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

(1) กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

(2) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 40, 75 หรือ 100 ล้านบาท

(3) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 35 ปี แผน 20 ล้านบาท พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

 
 • สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยแบบ อีลิท เฮทล์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 25/04/65

 

🔖 กรมควบคุมโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 13/01/65)

🔖 รพ.สมิติเวช (ข้อมูล ณ วันที่ 18/01/62)

🔖 air4thai (ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/65)

Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health Plus Rider

Get health coverage you need with Elite Health Plus Rider from Muang Thai Life Assurance which

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept