อยากเริ่มลงทุน แต่จะจัดพอร์ตอย่างไรดี ? 

วัยนี้ควรมีหุ้นเท่าไหร่ ? อายุกับการลงทุนเกี่ยวกันหรือไม่ ?

 

ช่วงวัยหรืออายุ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการจัดสรรเงินลงทุน โดยจะพิจารณาควบคู่ไปกับสถานภาพทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน และระยะเวลาในการลงทุน เพราะการวางแผนการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่จะลงทุน ตลอดจนการรับความเสี่ยงของแต่บุคคลในแต่ละวัยมีความแตกต่างกันออกไป

ช่วงโสดของคนหนุ่มสาว

ช่วงโสดของคนหนุ่มสาว

ช่วงโสดและวัยเริ่มต้นทำงานนั้น ได้เปรียบเรื่องระยะเวลาในการออมและการเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากที่สุด เพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ยังมีเวลาสำหรับความผิดพลาดและกลับมาเริ่มต้นใหม่ อาจเลือกลงทุนในพอร์ตความเสี่ยงสูง-สูงมาก เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่รับความเสี่ยงได้สูง-สูงมาก รับความผันผวนจากการลงทุนได้ และยอมรับการขาดทุน เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในระยะยาว

ช่วงโสดของคนหนุ่มสาว

ช่วงสร้างครอบครัว ​

ช่วงสร้างครอบครัว  ​

ช่วงมีครอบครัว นับเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างจะตึงเครียดกว่าช่วงอื่นๆ ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเทอมลูก ฯลฯ เมื่อมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็น้อยลง อาจเลือกพอร์ตที่ความเสี่ยงลดลงจากช่วงเริ่มต้นการทำงาน ได้แก่ พอร์ตความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยอมรับความผันผวนได้ปานกลางค่อนข้างสูง ยอมรับการลดลงของมูลค่าการลงทุนได้เป็นครั้งคราว เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ช่วงสร้างครอบครัว  ​

ช่วงปึกแผ่นมั่นคง

ช่วงปึกแผ่นมั่นคง

ช่วงที่ชีวิตมีฐานมั่นคงที่สุด เงินเดือนสูงขึ้น แม้จะยังมีภาระทางการเงินอยู่แต่ก็ผ่อนคลายลงไปมาก หากเก็บออมและลงทุนอย่างมีวินัยมาตั้งแต่ต้น แต่เนื่องจากวัยที่เริ่มมากขึ้น มีเวลาหารายได้อีกไม่กี่ปี การลงทุนของคนวัยนี้จึงเน้นความระมัดระวัง อาจเลือกพอร์ตความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เน้นปกป้องเงินลงทุน มุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอ

ช่วงปึกแผ่นมั่นคง

ช่วงเกษียณสุข

ช่วงเกษียณสุข

ช่วงเกษียณ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พักผ่อนและเก็บเกี่ยวความสุขในแบบที่ชอบ โดยไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานหรือคนในครอบครัว ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ด้วยเงินสะสมของตนเอง แม้ค่าใช้จ่ายบางอย่างจะลดลง แต่ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นตามวัยและสุขภาพ เงินออมกว่า 90% จึงควรอยู่ในรูปของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อาจเลือกพอร์ตความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ เน้นระมัดระวังการลงทุน หรือไม่สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงได้ และมีความรู้ด้านการลงทุนจำกัด

ช่วงเกษียณสุข

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการจัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับช่วงวัยและเป้าหมายชีวิตเท่านั้น เราสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นๆ ของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อให้ได้พอร์ตลงทุนที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด และไม่ว่าพอร์ตลงทุนจะมีความเสี่ยงอยู่ระดับไหน ก็อย่าลืมปรับพอร์ตลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

 

นอกจากวางแผนการเงินในทุกช่วงเวลาของชีวิตแล้ว ก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและเป้าหมายที่สำคัญในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อช่วยเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้น กับ เมืองไทยยูนิตลิงค์ (Unit Linked) หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ตัวช่วยวางแผนการเงินที่คิดและออกแบบมาให้ครบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างทุกช่วงชีวิต ทั้งการลงทุนในกองทุนรวม ความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ ในกรมธรรม์เดียว โดยผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นการลงทุนมาบริหารและออกแบบกรมธรรม์ด้วยตัวเอง ยืดหยุ่นมากกว่าด้วยการหยุดพักชำระเบี้ย หรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต รวมทั้งเพิ่มหรือถอนมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมเมื่อไหร่ก็ได้ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา*

 

หมายเหตุ

  • สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
  • การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยรวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

 

ที่มา :

🔖 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64)

🔖 พอร์ตแนะนำตามความเสี่ยง ปี 2565 โดยเมืองไทยประกันชีวิต

Tags:

Related Products

Happiness by Design - mDesign

Coverage Until Attaining the Age of 99

Unit-linked life insurance is designed to be flexible for financial planning to support every step of your life together with health rider for your comfort.

Pay Single Premium for Life Coverage and Long-Term Investment - mOne

Life Coverage Until Attaining the Age of 99

Life coverage and investment in one product! Pay once for coverage and investment until attaining the age of 99

mGrow 615

Pay premium for only 6 years for 15-year coverage period

mOnePlus

Life coverage until attaining the age of 99*

Provide future security for you and your family, life coverage, and return that match your style, together with coverage and investment opportunity until attaining the age of 99* through single payment.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept