ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยซบเซา หลายคนก็คงไม่กล้าออกไปช้อปปิ้งเหมือนเมื่อก่อน ไหนจะกลัวไวรัส เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดี ร้านค้าก็โดนพิษเศรษฐกิจแย่ตามไปด้วย ทางภาครัฐ จึงได้ออกมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน อยากออกไปใช้จ่ายเงินกันมากขึ้น แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่า มาตรการนี้คืออะไร หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง คลิกอ่านบทความนี้ได้เลยครับ

ช้อปดีมีคืน 2563 ใครที่ได้สิทธิ์บ้าง ?

ช้อปดีมีคืน 2563 ใครที่ได้สิทธิ์บ้าง ?
มาตรการช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการรัฐที่กำหนดให้ประชาชน ผู้มีเงินได้ซี่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในประเทศ ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปดีมีคืน 2563 นี้ จะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2564 ส่วนคนที่ไม่มีรายได้ หรือ มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี หรือ มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ เพราะไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะซื้อช่วงนี้หรือซื้อเมื่อไร ก็ไม่ต่างกัน และหากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้อีก และสำหรับสิทธิช้อปดีมีคืนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 นะครับ
ช้อปดีมีคืน 2563 ใครที่ได้สิทธิ์บ้าง ?

 สินค้าและบริการอะไรบ้างที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ ?

 สินค้าและบริการอะไรบ้างที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ ?
 • สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าและบริการที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และต้องซื้อสินค้าและรับบริการจากร้านค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT หรือร้านค้าทั่วไปที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีชื่อและข้อมูลของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีแบบย่อได้นะ
 • หนังสือ สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท (ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น โดยต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีชื่อและข้อมูลของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการหรือใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการตามที่กรมสรรพากรกำหนด และมีชื่อและข้อมูลของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการได้ สินค้าโอทอป (OTOP) ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการตามที่กรมสรรพากรกำหนด และมีชื่อและข้อมูลของผู้ซื้อสินค้า หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีชื่อและข้อมูลของผู้ซื้อสินค้า และระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
 สินค้าและบริการอะไรบ้างที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ ?

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้

ไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้กับสินค้าหรือบริการทุกรูปแบบนะครับ ยังมีสินค้าและบริการบางประเภทที่ไม่ได้เข้าร่วมเช่น

 • สุรา เบียร์ และไวน์
 • ยาสูบ
 • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • บริการจัดนำเที่ยว
 • ที่พักในโรงแรม

นอกจากนี้ สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น

 • ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป
 • เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา
 • ทองคำแท่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำศัลยกรรม
สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้

ช้อปดีมีคืนได้เงินคืนเท่าไร ?

ช้อปดีมีคืนได้เงินคืนเท่าไร ?
พูดเลยว่าถึงจะให้วงเงินสูงสุดถึง 30,000 บาท แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำมาลดภาษีได้ 30,000 บาททันทีนะ เพราะจริง ๆ แล้วต้องนำไปคำนวณภาษีตามขั้นภาษีที่เราเสียอยู่ก่อน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ แต่ถ้าใครที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 150,000 ไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับ เพราะคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว
ช้อปดีมีคืนได้เงินคืนเท่าไร ?

หลักฐานที่ต้องใช้ในการใช้สิทธิช้อปดีมีคืน

หลักฐานที่ต้องใช้ในการใช้สิทธิช้อปดีมีคืน

กรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการทั่วไปจะต้องใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเท่านั้นนะ ไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีแบบย่อได้ ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

 • คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้าผู้ประกอบการ
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
 • หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อความอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

ซึ่งวิธีขอใบกำกับภาษีนั้นก็ไม่ยากเลย แค่คุณยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีผู้ซื้อสินค้าหลายคนมาหักลดหย่อนได้นะครับ

 

วางแผนเรื่องการช้อปกันไปแล้ว อย่าลืมหันมาวางแผนการลดหย่อนในรูปแบบอื่นกันด้วยนะครับ เพราะ MTL มีหลากหลายรูปแบบประกันที่เหมาะกับคุณรออยู่ และยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

 

ที่มา itax  , kapook  , droidsans

หลักฐานที่ต้องใช้ในการใช้สิทธิช้อปดีมีคืน
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage, without a limit of times.

Retirement

Muang Thai Return Retire Campaign

Happy retirement with the maximum of 520% annuity(1)

Pay premium for only 5 years and receive annuity after retirement of up to 520%(1), maximum tax deduction of 300,000 Baht and life coverage before retirement of up to 150%(2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept