ช้อปดีมีคืน Come Back ! ถือว่าเป็นข่าวดีรับต้นปีของเหล่าสายช้อป เพราะตอนนี้ทางภาครัฐได้นำมาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2565” กลับมาให้ได้ใช้กันอีกแล้ว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น แถมยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะเคยใช้มาตรการช้อปดีมีคืนกันไปบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่รู้ว่า มาตรการช้อปดีมีคืนคืออะไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง หรือสินค้าและบริการอะไรบ้างที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ วันนี้ลองมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งกัน

ช้อปดีมีคืน 2565
ใครบ้างที่ได้สิทธิ์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

ช้อปดีมีคืน 2565 ใครบ้างที่ได้สิทธิ์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

ช้อปดีมีคืน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ยกเว้นนิติบุคคล) โดยนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 

ใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบจากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษี ร่วมกับรายการลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ได้ตามปกติ

 

เงื่อนไขมาตรการช้อปดีมีคืน

 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี
 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้
 • ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น
ช้อปดีมีคืน 2565 ใครบ้างที่ได้สิทธิ์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

สินค้าและบริการอะไรบ้าง ?
ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และไม่ได้

สินค้าและบริการอะไรบ้าง ? ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และไม่ได้

แม้จะมีมาตรการช้อปดีมีคืน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถช้อปได้ทุกอย่างในโลกนะ ลองมาดูกันว่าสินค้าและบริการอะไรบ้าง ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้และไม่ได้บ้าง ก่อนซื้อจะได้ยับยั้งชั่งใจกันก่อน

 สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน หรือร้านค้าออนไลน์ก็ได้ แต่ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี VAT ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ก่อนการสั่งซื้ออย่าลืมเช็กว่าทางร้านค้าออนไลน์ สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบได้ไหม เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการซื้อ
 • หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์) ทั้งนี้ หากเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน จึงจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday

 สินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์

 

สินค้าและบริการอะไรบ้าง ? ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และไม่ได้

ช้อปดีมีคืน 2565
ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

ก่อนช้อปต้องรู้ เพราะมาตรการช้อปดีมีคืน ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน ต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืน ดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0 -150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิคืนภาษี
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001 - 300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001 - 500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001 - 750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001 - 1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001 - 2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001 - 5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

ส่วนผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี แต่มีค่าลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว จะไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้

 
ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

จะเห็นได้ว่ามาตรการช้อปดีมีคืนเหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้สุทธิสูงและต้องเสียภาษีในอัตราสูง เพราะสามารถลดหย่อนภาษีและได้สิทธิคืนภาษีได้มากกว่า ทำให้ประหยัดภาษีได้มากขึ้น ดังนั้นก่อนชอปอะไรควรวางแผนกันให้ดี ยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ จะจับจ่ายใช้สอยอะไรต้องคิดให้รอบคอบ รวมถึงมองหาแบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองไว้ด้วยนะ เพราะนอกจากได้รับความคุ้มครองตามแบบประกันที่ซื้อแล้ว ยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย 

ประกันชีวิตทั่วไป ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ประกันสุขภาพตนเอง  ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพพ่อแม่ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร.1766

 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคาร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 10/12/64

🔖 bangkokbiznews (ข้อมูล ณ วันที่ 02/01/65) 

🔖thansettakij (ข้อมูล ณ วันที่ 26/12/64) 

🔖 allwellhealthcare  (ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/64) 

Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept