ก็อาจจะงง ๆ หน่อย สำหรับมือใหม่หัดยื่นภาษี 2564 และด้วยความที่เป็นการยื่นภาษีครั้งแรก ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รายการลดหย่อนภาษีมีอะไรที่สามารถใช้ได้ แล้วสุดท้ายต้องไปยื่นที่ไหน วันนี้เรามีคำตอบมาให้เตรียมตัวก่อนยื่นภาษีสำหรับมือใหม่กัน

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แรกเริ่มเรามาทำความรู้จักกับ สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี ซึ่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ควรรู้มีดังนี้

 

 • ภ.ง.ด.90 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล
 • ภ.ง.ด.91 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน โดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

 

ใครต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง คำตอบคือ บุคคลซึ่งมีเงินได้เกิน 120,000 บาท/ปี ทั้งบุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตาย โดยมีเงินได้พึงประเมินขั้นต่ำ แบ่งตามประเภทเงินได้ และ สถานะดังนี้

 

 • เงินเดือนเพียงอย่างเดียว : โสด 120,000 บาท / สมรส 220,000 บาท
 • เงินได้ประเภทอื่น : โสด 60,000 บาท / สมรส 120,000 บาท

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

เมื่อทำความรู้จักกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว และรู้แล้วว่ารายได้ของตัวเองนั้นถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีแล้วหรือไม่ ซึ่งถ้าถึงเกณฑ์แล้วขั้นตอนต่อมาคือการเตรียมเอกสารก่อนยื่นภาษี 2564 มีอะไรบ้างมาดูกัน

 • เอกสารแสดงรายได้ : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ
 • รายการลดหย่อนภาษี : ที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา บุตร หรืออุปการะคนพิการ เป็นต้น
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี : เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต / เบี้ยประกันสุขภาพ / เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ และสิทธิลดหย่อนจากโครงการรัฐบาล เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เช็กลิสต์ ลดหย่อนภาษีปี 64

ข้อนี้สำคัญ หากคุณมีรายได้หลายช่องทาง อย่าลืมเตรียมเอกสารแสดงการหักภาษีของหน่วยงานที่จ้างให้ครบถ้วนก่อนยื่น จะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารย้อนหลัง

 • ขอเอกสารสำหรับยื่นภาษี/หนังสือรับรองการลดหย่อนภาษีได้จากที่ไหน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) : ติดต่อขอรับจากผู้ที่จ่ายเงินค่าจ้าง/ค่าบริการ
 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่
 • หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 • หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย : ขอได้จากธนาคารที่กู้ยืม
เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

10 ขั้นตอนยื่นภาษี ออนไลน์ง่าย ๆ

10 ขั้นตอนยื่นภาษี ออนไลน์ง่าย ๆ

วิธีการยื่นภาษีที่เหมาะกับสถานการณ์ในตอนนี้คือการยื่นผ่านระบบออนไลน์ เพราะช่วยลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ โดยขั้นตอนนั้นไม่ยาก หากมีเอกสารพร้อมอยู่ในมือก็ลุยได้เลย

 

 1. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร rd.go.th
 2. เลือก ภ.ง.ด.90/91 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนยื่นภาษีก่อน)
 3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ให้ไปที่หน้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากข้อมูลถูกต้องให้กดทำรายการต่อไป
 4. เลือกสถานะจัดการชีวิต
 5. เลือกประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี : หากเป็นมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และเงินที่ได้รับการลดหย่อน
 6. กรอกรายการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญต่าง ๆ โดยเอามาจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ กรอกในช่อง “บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี” ที่สำคัญต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือออกจากงานระหว่างปีให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่เพื่อนำมายื่นรวมกันด้วย
 7. บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามี กรอกใส่ทั้งหมด
 8. ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ
 9. หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้ทำการยืนยันเพื่อยื่นแบบภาษี
 10. กดยืนยันการจ่ายเงินหรือตรวจสอบการคืนภาษี และเลือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด

 

หากไม่สะดวกยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ หรือส่งเอกสารให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้เช่นกัน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

10 ขั้นตอนยื่นภาษี ออนไลน์ง่าย ๆ

ไม่ยื่นภาษีมีความผิด ทางอาญา!

ไม่ยื่นภาษีมีความผิด ทางอาญา!

ข้อนี้ต้องไฮไลท์เน้น ๆ ไว้เลย ห้ามลืม ห้ามปล่อยเบลอ หรือคิดว่าเราไม่ยื่นภาษีก็ได้ใครจะทำไม งานอาจเข้าได้เลย เพราะหากคุณมีรายได้และไม่แสดงที่มาของรายได้ผ่านการยื่นภาษีถือว่ามีความผิด

 

 • กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี
 • กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
 • กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท     
 • กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 • กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่มา : กรมสรรพากร

ไม่ยื่นภาษีมีความผิด ทางอาญา!

ก่อนยื่นภาษีสำหรับมือใหม่อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช็กสิทธิการลดหย่อนให้ดี และสุดท้ายอย่าลืมมองหาแบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง เพราะนอกจากได้รับความคุ้มครองตามแบบประกันที่ซื้อแล้ว ยังสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

 • ประกันชีวิตทั่วไป (ไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ (สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)
 • ประกันสุขภาพตนเอง (ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ประกันสุขภาพบิดา-มารดา (ไม่เกิน 15,000 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร.1766

 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 18/10/64

 

🔖 กรมสรรพากร

 

🔖 กรุงเทพธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/64)

 

🔖 Thairath (ข้อมูล ณ วันที่ 06/01/64)

 

🔖 Finnomena (ข้อมูล ณ วันที่ 12/10/64)

Tags:

Related Products

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept