สำหรับชาว First Jobber ที่พึ่งเรียนจบและเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน อาจจะยังใหม่กับเรื่อง “ภาษี” และยังงง ๆ กันอยู่ บางคนคิดว่าการยื่นภาษียังเป็นเรื่องไกลตัว แต่หากเรียนรู้ไว้ก็จะช่วยให้เราเตรียมตัวอย่างถูกวิธีได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะการยื่นภาษีถือว่าเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานที่คนทั่วไปต้องปฏิบัติตามที่ระบุในกฎหมาย โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษีเราจะทำแบบไหนดี มีวิธีไหนบ้าง มาเรียนรู้และเตรียมพร้อมไปด้วยกันกับเมืองไทยประกันชีวิต

ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร

ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร
ก่อนที่จะไปดูว่าเราเข้าเกณฑ์ในการยื่นภาษีหรือไม่นั้น ชาว First Jobber ที่ยังใหม่กับเรื่องภาษี อาจจะยังไม่รู้ว่าค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร ทำแล้วได้อะไร ซึ่ง “ค่าลดหย่อน” หรือ “ค่าลดหย่อนภาษี" คือ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่กฎหมายมอบให้ โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของผู้เสียภาษีนั้น ๆ” อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หากเรา มีภาระดูแลพ่อแม่ ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ จ่ายประกันสังคมทุกเดือน ฯลฯ ก็สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดคิดว่าค่าลดหย่อนภาษีเมื่อจ่ายไปแล้ว จะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงตามจำนวนที่จ่ายไป ซึ่งความจริงแล้วการเสียภาษีน้อยลงหรือได้เงินคืนภาษีเพิ่ม จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคน
ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร

First Jobber มีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นภาษี?

First Jobber มีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นภาษี?

เพราะรายได้เป็นตัวกำหนดในการยื่นภาษี ใครอยู่ในเกณฑ์ไหนกันบ้าง มีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นภาษีมาดูกันเลย

 

 1. มีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว เกิน 120,000 บาทต่อปี ต้องยื่นภาษี 
 2. มีรายได้ประเภทอื่นนอกจากเงินเดือน เกิน 60,000 บาทต่อปี ต้องยื่นภาษี 

 

เมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วก็เริ่มคำนวณภาษีที่เราต้องจ่าย คลิก และเตรียมยื่นภาษีได้เลย

First Jobber มีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นภาษี?

เตรียมลดหย่อนภาษีฉบับ First Jobber

เตรียมลดหย่อนภาษีฉบับ First Jobber

แต่ก่อนจะยื่นภาษี เราก็ต้องเตรียมให้พร้อมกับการลดหย่อนภาษี เพื่อไม่ให้พลาดกับสิทธิประโยชน์ที่เราพึงได้ ซึ่งกรมสรรพากรได้กำหนดรายการลดหย่อนภาษีเอาไว้มากมายแต่หลัก ๆ ที่ชาว First Jobber นิยมนำมาลดหย่อนภาษีมีดังนี้ 

 

 • ประกันสังคม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15% แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30% ของเงินเดือน และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบิดามารดา หรือค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคน โดยพ่อแม่ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท 
 • ประกันสุขภาพ เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่เราจ่ายไป ลดหย่อนได้สูงสุด  25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันชีวิต สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท 
เตรียมลดหย่อนภาษีฉบับ First Jobber

ประกันสุขภาพของบิดา มารดา
ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท

ประกันสุขภาพของบิดา มารดา ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท

สำหรับชาว First Jobber ที่ยังเป็นมือใหม่กับภาษีอยู่นั้น การตัดสินใจเลือกการลดหย่อนภาษีอาจต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการระบาดของโควิด 19 การซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ก็เพิ่มความมั่นใจให้เราได้มากขึ้น เพราะได้ทั้งความคุ้มครองสุขภาพและยังนำไปลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีได้ด้วย กับความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่ให้มากกว่าความคุ้มครองด้วยแผนที่เลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

 

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 •  เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
 • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 12/10/64

 

🔖 iTAX (ข้อมูล ณ วันที่ 25/03/64)

🔖 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ วันที่ 08/01/64)

🔖 Matichon (ข้อมูล ณ วันที่ 02/02/64)

ประกันสุขภาพของบิดา มารดา ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept