“ความรับผิดส่วนแรก” อาจเป็นคำศัพท์ที่คุ้นเคยสำหรับคนที่มีความคุ้มครองสุขภาพอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังใหม่กับคำนี้และยังไม่ค่อยเข้าใจว่าความรับผิดส่วนแรกคืออะไร เกิดเหตุขึ้นมาบริษัทประกันจ่ายหรือเราต้องควักเอง? ยิ่งในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโรคระบาดที่ทำให้คนหันมาซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากการเลือกซื้อแบบที่ตอบโจทย์กับตัวเองแล้วสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจกับความคุ้มครองให้ดี เพื่อให้เบี้ยประกันที่เราจ่ายไปสามารถสร้างความคุ้มครองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เมืองไทยประกันชีวิต จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ “ความรับผิดส่วนแรก” เพิ่มมากขึ้น

ความรับผิดส่วนแรกคืออะไร?

ความรับผิดส่วนแรกคืออะไร?

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ เมื่อเราซื้อกรมธรรม์ความคุ้มครองสุขภาพแล้ว เกิดเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เราที่เป็นผู้เอาประกันภัยต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาเองหรือนำไปเบิกกับสวัสดิการหรือเบิกกับประกันสุขภาพเดิมที่มีส่วนหนึ่ง  หากค่าใช้จ่ายเกินกว่าความรับผิดส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นให้กับเราหรือผู้เอาประกันภัยนั่นเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีความคุ้มครองสุขภาพที่มีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท เมื่อเข้ารักษาพยาบาลมีค่ารักษาเกินกว่า 30,000 บาทแรกนี้ ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างให้เอง ซึ่งข้อดีของความคุ้มครองสุขภาพที่มีความรับผิดส่วนแรกนั้น หากมีวงเงินความรับผิดส่วนแรกมากเท่าไร ก็จะช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น

ความรับผิดส่วนแรกคืออะไร?

อยากซื้อความคุ้มครองสุขภาพที่มีแผนความรับผิดส่วนแรกต้องทำยังไง?

อยากซื้อความคุ้มครองสุขภาพที่มีแผนความรับผิดส่วนแรกต้องทำยังไง?

สำหรับคนที่สนใจอยากซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม เพราะสวัสดิการเดิมที่มีอยู่วงเงินน้อยความคุ้มครองไม่มากพอที่จะตอบโจทย์ได้ เมืองไทยประกันชีวิตขอแนะนำความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้คุณได้ ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาๆ ให้คุณเลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน และยังคุ้มครองทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ ยังคุ้มครอง โควิด-19 โรคร้ายทุกระยะ และโรคทั่วไป สูงสุด 5 ล้านบาท* ให้คุณคลายกังวลยามเจ็บป่วย

 

เลือกรับความคุ้มครองให้เหมาะกับคุณ เลือกแผนมีความรับผิดส่วนแรกต่อการเข้าพักรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 30,000 บาท 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกลง

 

*กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

อยากซื้อความคุ้มครองสุขภาพที่มีแผนความรับผิดส่วนแรกต้องทำยังไง?

หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept