ชัวร์

เช็ครายการที่คุ้มครองก่อนเข้ารับผ่าตัด

สบายใจ

หมดปัญหาหากเข้ารับการผ่าตัดแล้วไม่คุ้มครอง

มั่นใจ

วางแผนค่าใช้จ่ายได้

MTL Claim Cover Check

เช็ก และประเมินค่ารักษา ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีหน่วยงานและความพร้อมให้บริการ ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น

Enquiry

Please leave us your information. We will contact you as soon as possible

I hereby agree and give my consent to Muang Thai Life Assurance Public Company Limited to collect and use my given information to disclose such information to life insurance agents, life insurance brokers, and business partners for the purposes of sale offering of life insurance plans and/or proposing other privileges to me.

Smart & Simple Application

MTL Click Application make everything "easy". Can access all coverage and all insurance services quickly And more convenient

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept