สิทธิประโยชน์พิเศษโครงการ MTL Health Buddy กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.บริการให้คำแนะนำและปรึกษาโดยแพทย์อายุรกรรมทั่วไปทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2.รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล (โดยไม่รวมแพ็กเกจเหมาจ่าย)
       ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ค่ายาทั่วไป ค่าแลปทั่วไปและค่าเอ็กซเรย์ทั่วไป) และ ค่าห้อง 50% (ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เข้าเงื่อนไขบริการแบบเครดิต)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับลูกค้าบริการ Fax Claim
       -ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าห้องเพิ่ม 40% สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด (Self-pay)
       -ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% และค่าห้อง 50%
3. บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไปโรคเรื้อรัง และโรคเฉพาะทางกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
4.บริการขึ้นเยี่ยมและรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
5.บริการรถส่งกลับบ้าน (CABB TAXI)โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า 1 วัน

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

SMC (ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy
ที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.ช่องทางพิเศษ (Fast track) ในการนัดหมาย และพบแพทย์สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน SMC
2.อัปเกรดห้องพักเป็นห้องพิเศษนวัตกรรมสิ่งทอยับยั้งเชื้อไวรัส(ขึ้นอยูกับจำนวนห้องว่าง ณ วันที่รับบริการ)
3.บริการขึ้นเยี่ยมและรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน SMC
4.บริการที่จอดรถฟรี สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน SMC(มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)
5.พร้อมรับข่าวสารและโปรโมชันพิเศษจาก SMC พิเศษก่อนใคร

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล2

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชลและโรงพยาบาลเอกชล2
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. บริการรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
2. รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
- ส่วนลดค่าห้อง 15% และค่ายา 15%
3. บริการจัดพื้นที่จอดรถ ฟรี สำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเอกชล (มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424  กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

โรงพยาบาลสินแพทย์

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสินแพทย์
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. บริการ Ambulance รับและส่งกลับบ้าน ฟรี สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ)
2. บริการที่จอดรถพิเศษ ฟรี ลานจอดรถ P1 (ด้านถนนรามอินทรา) (มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)
3. บริการเจ้าหน้าที่บริการดูแลพิเศษ (เจ้าหน้าที่ต้อนรับ)
4. บริการห้องรับรอง (Lounge) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ห้องรับรองของ Wellness Center
5. บริการรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
6. บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ ตามแพ็กเกจของโรงพยาบาล
7. บริการอาหารว่าง และคูปองอาหาร กรณีตรวจสุขภาพ (มูลค่า 100 บาท)
8. รับส่วนลด ค่าวัคซีน ตามแพ็กเกจของโรงพยาบาล
9. รับส่วนลด
- สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ค่ายา 10%
- สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ค่าห้อง 15% และค่ายา 10%

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

โรงพยาบาลปิยะเวท

สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy
ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลปิยะเวท

เริ่มตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565  จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1. บริการให้คำแนะนำและปรึกษา กับแพทย์อายุรกรรมทั่วไปทางโทรศัพท์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)
2. รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับลูกค้าบริการ Fax Claim   - ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าห้องเพิ่ม 20%   สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด (Self-pay) - จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% และค่าห้อง 20%
3. บริการขึ้นเยี่ยม และรับของที่ระลึก จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
4. บริการรถส่งกลับบ้าน (ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์นี้ 2 ครั้ง/ปี)     

สิทธิพิเศษการเข้ารับบริการในศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู (Cybernic Treatment) โรงพยาบาลปิยะเวท
เริ่มตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564   

Cybernics Treatment ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นที่แรกของประเทศไทยที่ได้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับการฝึกเดินที่ทันสมัยที่สุดใน โลก อย่าง cybrog HAL ®  (Hybrid Assistive Limb) จากประเทศญี่ปุ่น มาใช้เพื่อเสริมการทำกายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และผู้ ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ (Spinal Cord Injury)  ให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ใหม่ และเพิ่มโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จนถึงระยะเรื้อรัง โรงพยาบาลปิยะเวท มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำเสนออัตราค่าใช้จ่าย แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์ และสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ดังนี้

 ชนิดหัตถการ  อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์60นาที1ครั้ง   4,800.00  -
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์60นาที3ครั้ง  13,200.00  รวมแพทย์ติดตามผล 1 ครั้ง
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์60นาที10ครั้ง  40,000.00  รวมแพทย์ติดตามผล 2 ครั้ง
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์90นาที1ครั้ง  5,900.00  -
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์90นาที3ครั้ง  16,500.00  รวมแพทย์ติดตามผล 1 ครั้ง
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์90นาที10 ครั้ง  50,000.00  รวมแพทย์ติดตามผล 2 ครั้ง

สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. สิทธิ์ทดลองใช้ Cybernics Treatment คือ การรักษาด้วยการสวมชุดหุ่นยนต์ไซบอร์ก HAL ที่ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามความตั้งใจของตนเอง ได้ฟรี 1 ครั้ง / ราย (ไม่รวมค่าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในการตรวจประเมินการรักษาในครั้งแรก : อัตราค่าแพทย์ 500 – 800 บาท)
2. บริการที่จอดรถ ฟรี ที่อาคารจอดรถชั้น 4 (เฉพาะลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 3 ที่)
3. ห้องรับรองสำหรับลูกค้า ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ชั้น 24
4. ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลด ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
และค่ากายภาพบำบัด 15 %
5. รับส่วนลดค่าตรวจสุขภาพ 20 %
 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. อัตราราคานี้เฉพาะลูกค้า บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่ สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้
2. อัตราราคานี้ รวม ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาล
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาล กำหนด
 
MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

Find Nearest Branch

Smart & Simple Application

MTL Click Application make everything "easy". Can access all coverage and all insurance services quickly And more convenient

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept