สิทธิประโยชน์พิเศษโครงการ MTL Health Buddy กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.บริการให้คำแนะนำและปรึกษา โดยแพทย์อายุรกรรมทั่วไปทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2.รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล (โดยไม่รวมแพ็กเกจเหมาจ่าย)
ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ค่ายาทั่วไป ค่าแลปทั่วไป และค่าเอ็กซเรย์ทั่วไป) และ ค่าห้อง 50% (ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เข้าเงื่อนไขบริการแบบเครดิต)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับลูกค้าบริการ Fax Claim
-ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าห้องเพิ่ม 40%
สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด (Self-pay)
-ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% และค่าห้อง 50%
3.บริการขึ้นเยี่ยมและรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
4.บริการรถส่งกลับบ้าน (CABB TAXI) โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า 1 วัน

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2795
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

SMC (ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.ช่องทางพิเศษ (Fast track) ในการนัดหมาย และพบแพทย์ สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน SMC
2.อัปเกรดห้องพักเป็นห้องพิเศษนวัตกรรมสิ่งทอยับยั้งเชื้อไวรัส (ขึ้นอยูกับจำนวนห้องว่าง ณ วันที่รับบริการ)
3.บริการขึ้นเยี่ยมและรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน SMC
4.บริการที่จอดรถฟรี สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน SMC (มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)
5.พร้อมรับข่าวสารและโปรโมชันพิเศษจาก SMC พิเศษก่อนใคร

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2795
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล2

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชล
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. บริการรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
2. รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
- ส่วนลดค่าห้อง 15% และค่ายา 15%
3. บริการจัดพื้นที่จอดรถ ฟรี สำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเอกชล (มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2795
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

Find Nearest Branch

Smart & Simple Application

MTL Click Application make everything "easy". Can access all coverage and all insurance services quickly And more convenient

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept