ด้วยความห่วงใยสุขภาพของท่าน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วม และเงื่อนไขสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้

1. สิทธิพิเศษด้านสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาล

พื้นที่

สิทธิพิเศษ

Link

หมดเขต

ติดต่อ

โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) คลิก หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย. 64 โทร.0-2743-9999   

หรือติดต่อศูนย์ Dive Thru
 091-773-0547, 064-587-3569
ตรวจเชื้อโควิด-19  คลิก หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย. 64
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี คลิก หมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 64 โทร.0-2734-0000 ต่อ 1111, 2609
 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี คลิก หมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 64  โทร.0-2734-0000 ต่อ 3200, 3204
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กรุงเทพมหานคร โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
คลิก
หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย. 64 โทร.0-2836-9999 ต่อ 6111,6220
โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพมหานคร โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
คลิก หมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 64   โทร.0-2023-3333
โปรแกรมคลอด  คลิก หมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 64
โปรแกรมฉีดวัคซีนเด็ก คลิก หมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 64
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก คลิก หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย. 64
โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คลิก หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย. 64

ภาคกลาง

โรงพยาบาล

พื้นที่

สิทธิพิเศษ

Link

หมดเขต

ติดต่อ

โรงพยาบาลมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี คลิก หมดเขตวันที่ 31 ธ.ค. 64 โทร.0-2117-4999 ต่อ 2400
โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี คลิก  หมดเขตวันที่ 31 ธ.ค. 64
 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ คลิก  หมดเขตวันที่ 31 ธ.ค. 64

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาล

พื้นที่

สิทธิพิเศษ

Link

หมดเขต

ติดต่อ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) คลิก หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย. 64 โทร. 043-366-865
 ตรวจเชื้อโควิด-19  คลิก  หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย. 64  โทร. 043-366-312

 

2. สิทธิพิเศษส่วนลดในเครือโรงพยาบาล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

ภาคใต้

เงื่อนไขการใช้บริการ
- สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดส่วนลดต่าง ๆ ก่อนเข้ารับบริการ โดยสามารถสอบถามกับทางโรงพยาบาลที่ท่านเลือกใช้บริการได้โดยตรง 
- แสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบัตรประชาชนที่มีชื่อผู้ใช้บริการ เพื่อยืนยันสิทธิแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนการใช้บริการ และก่อนการชำระเงิน
- ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ เป็นผู้ชำระเงิน ณ วันที่เข้ารับบริการ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

 

Find Nearest Branch

Smart & Simple Application

MTL Click Application make everything "easy". Can access all coverage and all insurance services quickly And more convenient

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept