บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ครบรอบ 70 ปี  เมืองไทยสไมล์คลับ ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม  เชิญชวนสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ร่วมบริจาคคะแนนสะสมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19  ให้กับ 5 โรงพยาบาล 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้             
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2. โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
4. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

โดยคะแนนสะสม Smile Point ทุก 7 คะแนน มูลค่าเท่ากับ 25 บาท 
เพื่อบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 
เริ่มรับบริจาคคะแนนสะสม Smile Point ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน – 20 กันยายน 2564 
หรือปิดการแลกคะแนนเมื่อยอดบริจาคครบตามจำนวนที่ต้องการและรวบรวมยอดบริจาคคะแนนสะสม Smile Point ภายในวันที่ 23 กันยายน 25641. MTL Click application
2. 1766 กด 4 กด 2 (Call Center)

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่15 มิถุนายน 2564 – 20 กันยายน 2564

Conditions

1. การบริจาคโดยใช้คะแนนสะสม smile point ผู้บริจาคจะต้องเป็นสมาชิก เมืองไทยสไมล์คลับ เท่านั้น ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำในการบริจาคคะแนนสะสม Smile Point ผู้บริจาคสามารถแสดงความจำนงความต้องการบริจาคคะแนน สะสม Smile Point จำนวนเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้บริจาค    
2. คะแนนสะสม Smile Point จะถูกรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจำนวนการบริจาคคะแนนในแต่ละวัน และจะรวมยอดจำนวนรวมเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยฝ่ายบริหารกิจกรรมองค์กร 
3. คะแนนสะสม Smile Point 7 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับเงิน 25 บาท โดยจะนำคะแนนสะสม Smile Point ที่รวบรวมได้หลังจบโครงการเพื่อคำนวณเป็นเงินบริจาค
4. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่บริจาคคะแนนตั้งแต่ 150 คะแนน (คำนวณเป็นเงินเท่ากับ 525 บาท)เป็นต้นไป จะได้รับใบเสร็จรับเงินจาก มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม  เพื่อนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2564 ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะทำการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่สมาชิกฯ เคยให้ไว้หลังจบโครงการประมาณ 1 เดือน
5. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม ที่ได้บริจาคเข้าร่วมโครงการฯ ทุกกรณี
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 เมืองไทยประกันชีวิต หรือ muangthai.co.th  
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
9. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Redemption Information

Point
7
Campaign Period
15 มิถุนายน 2564 – 20 กันยายน 2564
MTL Click Application

Download & Redeem Now

Special Privileges for
card-1
card-3

Upcoming Event

Activities

Muang Thai Smile Horo Live by White the Astrologer

Campaign Date/ Period
550
10 April 2021

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept