สิทธิ์เต็มแล้ว
วันที่จัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

เส้นทางการวิ่ง : ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดการแลกคะแนนสะสม
1. มาราธอน (42.195 กม.)         ปล่อยตัว 3.00 น.   ใช้  100 Smile Points ต่อท่าน
2. ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.)     ปล่อยตัว 4.00 น.  ใช้    90 Smile Points ต่อท่าน
3. มินิมาราธอน (10 กม.)            ปล่อยตัว 5.00 น.   ใช้   80 Smile Points ต่อท่าน
จำนวนทั้งหมด 60 สิทธิ์

รับเสื้อ - เบอร์วิ่ง - BIB และคู่มือการแข่งขัน
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-19.00 น. ณ บูธเมืองไทยประกันชีวิต ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่Call Center โทร 1766 กด 4 กด 2แลกคะแนนสะสมตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2563 - 15 กันยายน 2563

Conditions

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกรับสิทธิ์โดยแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทาง 1766 กด 4 กด 2  ในวันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตกฤกษ์)
2. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลก และ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ตัวแทนและพนักงานของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี
5. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ 
6. กรณีไม่ได้มารายงานตัว รับเสื้อ-เบอร์วิ่งด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า   “ข้าพเจ้า...(ชื่อสมาชิก)...
ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรายงานตัวรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าจำนวน........คะแนน  เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน.....ท่าน”
7. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

Redemption Information

Point
80 - 100
Campaign Period
20 December 2020
MTL Click Application

Download & Redeem Now

Special Privileges for
card-1
card-2
card-3

Upcoming Event

Activities

Muangthai Smile Club : Smile Cafe Lover

Campaign Date/ Period
30 - 60
1 July - 31 December 2020
Entertainment

10 ปี อสรพิษ กัน ริท โน่ โชว์

Campaign Date/ Period
1200
5 - 6 December 2020
Activities Travel

Muang Thai Smile Special Trip : Historical City

Campaign Date/ Period
5000
4 - 5 December 2020
Entertainment

Rarikrari Kradi Concert Asanee-Watson

Campaign Date/ Period
800-1,000
Saturday December 19, 2020, at 18.00 hrs.
Activities

Muang Thai Smile
E-Learning - YourNextU by SEAC

Campaign Date/ Period
400
8 October 2020 – 13 December 2020

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept