สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับแลกคะแนน 150 Smile Points ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย โดยนับคะแนนสะสมแคลอรี่แบบ
Virtual ไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายรูปแบบใด อยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกที่ ทุกเวลา 
โดยเริ่มสะสมคะแนนแคลอรี่ผ่าน Eventpop Application ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน เวลา 24.00 น.แลกคะแนนผ่าน MTL CLICK Application ตั้งแต่ 5 - 12 สิงหาคม 2563  เท่านั้น 
สมาชิกจะได้รับ sms แจ้ง code สำหรับเข้า Log in เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Burn in the Rain สาดเหงื่อสู้ฝน ผ่าน App eventpop ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

*สำหรับลูกค้าที่แลกสิทธิ์เข้ามา จะมีเจ้าหน้าที่โทรหาในวันที่ 13 สิงหาคม เวลา 10.00 น.*
5 สิงหาคม 2563 - 15 กันยายน  2563App eventpop

Conditions

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกรับสิทธิ์โดยแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทาง MTL Click Application ตั้งแต่ 5 - 12 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
2. ตัวแทนและพนักงานของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี
4.ท่านที่แลกคะแนนแล้ว จะได้รับ sms แจ้ง code สำหรับเข้า Log in เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Burn in the Rain สาดเหงื่อสู้ฝน ผ่าน App eventpop ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
5.ต้องดาวโหลด Application eventpop
6.เริ่มสะสมแคลอรี่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.
7.จะมีการจัดส่งอุปกรณ์ตามแพคเกจต่างๆที่มีการลงทะเบียนไว้ ภายใน 15 วันหลังจบกิจกรรม (30 กันยายน 2563)
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 กด 4 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
10. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Redemption Information

Point
150
Campaign Period
5 August 2020 - 15 September 2020
MTL Smile Plus Application

Download & Redeem Now

Special Privileges for
card-1
card-2
card-3

Upcoming Event

Activities

Muangthai Smile E-Learning
by California English

Campaign Date/ Period
1200
20 July 2020 – 30 October 2020
Activities

Muangthai Smile Club : Smile Cafe Lover

Campaign Date/ Period
30 - 60
1 July - 31 December 2020
Entertainment

Rarikrari Kradi Concert Asanee-Watson

Campaign Date/ Period
800-1,000
Saturday December 19, 2020, at 18.00 hrs.
Health Activities

Muang Thai Chiangmai marathon

Campaign Date/ Period
80 - 100
20 December 2020
Activities

Muang Thai Smile
E-Learning - YourNextU by SEAC

Campaign Date/ Period
400-850
14 September 2020 – 13 December 2020

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept