สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับโปรแกรมตรวจวัดระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย เพื่อช่วยประเมินความสมดุลหรือภาวะการขาดวิตามินและแร่ธาตุในแต่ละบุคคลได้ ซึ่งร่างกายของแต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์ที่จำเพาะและมีความซับซ้อนที่ต่างกัน วิธีการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลจึงเป็นวิธีที่ดีกว่าและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ


ใช้คะแนนสะสมจำนวน  2,400  Smile Points  แลกรับ โปรแกรม BWC Antioxidants   
ใช้คะแนนสะสมจำนวน  3,700  Smile Points  แลกรับ โปรแกรม BWC Micronutrients
ใช้คะแนนสะสมจำนวน  2,700  Smile Points  แลกรับ โปรแกรม BWC Telomere Length
ใช้คะแนนสะสมจำนวน  6,700 Smile Points  แลกรับ โปรแกรม BWC Circle DNA Premium


รายละเอียดโปรแกรมตรวจ คลิกMTL Click Application

Download MTL Click Application,click here

How to redeem accumulated points,click here.
23 June 2022 – 31 December 2022

 

 

BDMS wellness clinic
 

Rules and Conditions of Participation

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถแลกคะแนนสะสมและใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 
2. สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสมผ่าน MTL Click Application. และนำรหัสรับสิทธิ์ที่ได้รับ ติดต่อนัดหมายเข้ารับริการกับเจ้าหน้าที่ BDMS Wellness Clinic ได้ที่ โทร. 02 826 9999 (เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.) โดยแจ้งโปรแกรมตรวจและรหัสรับสิทธิ์ที่ได้รับแก่เจ้าหน้าที่
3. รหัสรับสิทธิ์ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
4. กรุณานัดหมายเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
5. สมาชิกฯ ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดโครงการ และสามารถโอนสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้
6. รายการตรวจดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯ เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริการดังกล่าว 
11. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด 
12. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

Redemption Information

Point
2,400 - 6,700
Campaign Period
23 June 2022 – 31 December 2022
Special Privileges for
card-1
card-3

Related Campaigns

Health

Skechers 500 Baht discount.

Period
150
10 August 2022 - 31 December 2022
Health

Smile Morning Check up at Bangkok Hospital Hat Yai

Period
500
25 July 2022 – 31 August 2022
Shopping Health

Smile With Rester 2022 (sent to home)

Period
320
13 June 2022 – 31 December 2022
Health

Smile Stroke Screening

Period
850
18 April 2022 - 31 December 2022
Health

Health Checkup Program: Smile Check Your Health at Bangkok Hospital

Period
800
23 July 2022 – 30 December 2022
Health

Smile With The Oasis Spa 2022

Period
250
1 July 2022 – 31 March 2023
Health Activities

PANPURI Wellness 2022

Period
300
15 June 2022 – 14 June 2023

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept