สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสมจำนวน  155 Smile Points เพื่อแลกรับบัตร PTT  Privilege มูลค่า 500 บาท สำหรับใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ที่สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เท่านั้น

ข้อจำกัดในการแลกคะแนน 
- สมาชิกฯระดับ Smile และ Platinum ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดโครงการ
- สมาชิกฯระดับ Prestige  ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดโครงการMTL Click Application.

Download MTL Click Application,click here

How to redeem accumulated points,click here.20 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

 สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เท่านั้น 

 


Rules and Conditions of Participation

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่าน MTL Click Application ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 2564  – 30 มิถุนายน  2564 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)  
2. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จะจัดส่งข้อมูลรายการแลกคะแนนไปยัง บริษัท พริวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินการจัดส่งบัตร PTT  Privilege  ภายใน 30 วันทำการ หลังจากสมาชิกฯ ยืนยันการแลกคะแนนสะสมเรียบร้อยแล้ว
3. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
4. กรณีที่บัตร PTT  Privilege สูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
5. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
6. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯ เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1766  เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24  ชั่วโมง

กำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร PTT Privilege

1. บัตรนี้สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ที่สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เท่านั้น
2. บัตร PTT  Privilege จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระบุบนหน้าบัตร (Exp. 12/21)
3. บัตรนี้มีมูลค่าตามที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดเมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่าได้
แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ มูลค่าคงเหลือจะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip)
4. PTTOR ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินที่เหลือในบัตรทั้งก่อนและหลังวันหมดอายุบนหน้าบัตร
5. PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบัตรที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้การได้
6. PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรสูญหาย หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายบัตร หากหมดมูลค่าในบัตรแล้ว
 

Redemption Information

Point
155
Campaign Period
20 January 2021 – 30 June 2021
Special Privileges for
card-1
card-2
card-3

Related Campaigns

Shopping

Brands Delivery 2021

Period
400
1 March 2021- 15 December 2021
Shopping

Central Smile for all 2021

Period
30
1 March 2021 - 31 December 2021
Shopping

Enjoy Shopping with Muang Thai Smile Club

Period
25
1 March 2021 – 31 August 2021
Travel

Miracle Lounge Domestic (Don Mueang Airport)

Period
150
22 February 2021 - 31 December 2021
Shopping

Smile for you 2021

Period
140
15 Febuary 2021 - 30 June 2021
Shopping

Lotus : 100-Baht Discount

Period
30
15 Febuary 2021 - 31 December 2021
Shopping

Shopee : 50-Baht Discount

Period
15
15 Febuary 2021 - 14 August 2021

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept