สิทธิพิเศษ Dean & Deluca 2020

สิทธิพิเศษ Dean & Deluca 2020 Latest

6 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 Dean & Deluca ทุกสาขา ยกเว้นสาขาภายในสนามบิน

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิพิเศษที่ร้าน Dean & Deluca โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง Smile Service Application และรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์ร้านค้าเท่านั้น โดยเมื่อกดใช้สิทธิ์แล้วรหัสสำหรับการใช้รับสิทธิ์จะมีเวลาหมดอายุ สมาชิกฯต้องใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด

- 15 Smile Points ต่อสิทธิ์ แลกรับ E- Voucher  มูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าทุกประเภทในร้าน (1 สิทธิ์/ใบเสร็จ)
  จำนวน 200 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

- 40 Smile Points ต่อสิทธิ์ แลกรับเครื่องดื่มทุกประเภท ไซส์ M Hot/Iced Coffee/ Tea/ New York Sodas/ Frappes/ Smoothies จำนวน 50 สิทธิ์ ตลอดโครงการ  (สิทธิ์เต็มแล้ว)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 6 ม.ค. – 30 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
แลกรับสิทธิ์ได้ที่ : Smile Service Application 
หมายเหตุ : กรุณาใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที ณ ร้าน Dean & Deluca
สถานที่รับสิทธิ์ : ร้าน Dean & Deluca ทุกสาขา ยกเว้นสาขาภายในสนามบิน

คลิกเพื่อดูสาขาที่ร่วมรายการ

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน / รายการ 
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิ์จากร้านค้า โดยแลกคะแนนผ่านช่องทาง Smile Service Application และนำรหัสที่ได้รับจาก Application ไปแลกรับสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น เมื่อกดแลกสิทธิ์แล้วรหัสสำหรับการใช้รับสิทธิ์จะมีเวลาหมดอายุภายใน 15 นาที
3. ตัวแทนและพนักงานของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
5.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
6.เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด
7.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
8.คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
9.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง