วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม  260 Smile Points แลกรับคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  โดยสามารถแลกคะแนนสะสมผ่าน Smile Service Application,Call Center  หรือ สาขาสำนักงานใหญ่

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  –   31 มีนาคม  2563 (เดิม31 ธันวาคม 2562) 
ใช้สิทธิ์ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2563  เท่านั้น

ข้อจำกัดในการแลกคะแนน 
-แลกได้สูงสุด 5 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
-ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ  15  ปีขึ้นไป 

ช่องทางการแลกคะแนน  
1. Smile Service Application 
2. Call Center 1766 กด 4 กด 2
3. สาขาสำนักงานใหญ่

สถานที่ใช้บริการ
1.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ไข้หวัดใหญ่ 4  สายพันธุ์ 
1. A Michigan (H1N1)
2. A Switzerland2017 (H3N2)
3. B Colorado (B/Victoria)
4. B Phuket (B/Yamagata)

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกได้สูงสุด  5 สิทธิ์/ท่าน และสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
2. ช่องทางการแลกคะแนนสะสม 
   2.1 Smile Service Application 
   2.2 Call Center  1766 กด 4 กด 2  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   2.3 สาขาสำนักงานใหญ่ 
3. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม บริษัทฯ จะจัดส่งคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ทางไปรษณีย์ EMS       
   ภายใน  10 วันทำการ   เว้นแต่กรณีแลกที่สาขาสำนักงานใหญ่ สามารถรับคูปองได้ทันที
4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ  15 ปีขึ้นไป เท่านั้น
5. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร. 02 066 8888  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
6. สามารถแลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  –   31 มีนาคม  2563 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) และใช้สิทธิ์ภายใน   
    วันที่  30 มิถุนายน 2563  เท่านั้น
7. กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
8. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
9. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกำหนด 
10. เมืองไทย Smile Club โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มี
    ส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
13. สอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1766  เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง