ลดทุกวัน เติมน้ำมันที่ PT

ลดทุกวัน เติมน้ำมันที่ PT Latest

1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 62 Smile Service Application

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับสิทธิพิเศษใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับส่วนลดในการเติมน้ำมันทุกชนิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขา

รายละเอียด จำนวนสิทธิ์/ โครงการ คะแนน/สิทธิ์

รับส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า  50 บาท 
เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด
 (สิทธิ์เต็มแล้ว)

2,000 15

รับส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า  100 บาท 
เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด

2,000 25

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 62
ช่องทางการแลกคะแนน : Smile Service Application
กรุณากดรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน และนำรหัสรับสิทธิ์แสดงกับเจ้าหน้าที่สถานีน้ำมันเพื่อรับส่วนลด รหัสจะหมดอายุพร้อมกันวันที่ 31 ธ.ค. 62
สถานที่รับสิทธิ์ : ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขา

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 2 สิทธิ์ / ท่าน / วัน / รายการ
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิ์โดยแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทาง Smile Service Application 
3. ตัวแทนและพนักงานของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
5.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
6.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
7.เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่สถานีบริการน้ำมัน PT กำหนด
8.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9.คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
10.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง